Політика щодо плагіату

Збірник наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали.

Для виявлення у представлених рукописах текстових запозичень Редакція Збірника користується програмою Unicheck. Рукописи, в яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією з метою подальшого з’ясування причин і обставин запозичень.

Плагіат перед публікацією. Редакційна колегія збірника аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (-ів) попереджують про необхідність з’ясувати, виявлений плагіат є дійсно запозиченням автора, чи навпаки – він належить автору як його власність, але запозичений іншоюособою і опублікований, тобто для рецензованої статті не є плагіатом. Якщо це не так, авторові пропонується переписати текст або зробити посилання на власне першоджерело. Якщо плагіат складає більше 15%, стаття може бути відхилена.

Політика перевірки на плагіат. Рукописи, в яких виявлено плагіат, оцінюються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо плагіату менше 15%, рукопис негайно відправляється авторам для доопрацювання змісту. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати вновому варіанті рукопису. Якщо більше 15% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування.

Відсоток плагіату розраховується за допомогою програмного забезпечення, а також оцінюється редакційною колегією.

Плагіат після публікації. Якщо після опублікування буде виявлено плагіат, то редакційна колегія здійснюватиме аналіз даного факту. Сторінки, що містять плагіат, будуть позначені у PDF-файлі. У зв’язку з масштабністю плагіату, документ буде відкликано (видалено).

Рекомендації авторам щодо уникнення плагіату:

  • використовуйте лапки для слів і словосполучень, узятих з речень джерела;
  • не змінюйте частини цитати в межах речення;
  • використовуйте пробіл і три крапки вилученої Вами частини для цитати;
  • використовуйте дужки для доданих Вами власних слів;
  • обмежте використання прямих цитат, використовуйте для відтворення думки автора аналізованої статті.

Автоплагіат. Редакція не підтримує надмірне використання автором окремих цитат і фрагментів інших його статей, хоча й не забезпечує обґрунтоване помірковане використання їх з метою уточнення вербалізованої думки або доречного посилання на раніше здійснене й оприлюднене дослідження.