ISSN (print) 2518-7600

ISSN (online) 2524-1060

Видавець та засновник: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Проблематика: актуальні питання документознавства, бібліотечної справи, джерелознавства, архівознавства та соціальних комунікацій.

 

Опубліковано: 2018-04-03

Весь випуск

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ

РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВ