ISSN (print) 2518-7600

ISSN (online) 2524-1060

Видавець та засновник: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Проблематика: лінгвістичні засади документознавства, тенденції розвитку видавничо-поліграфічної справи та соціальних комунікацій,  соціогуманітаристики.

Опубліковано: 2017-11-20

Весь випуск

РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА