ISSN 2518-7600; eISSN 2524-1060

Періодичність: два рази на рік

Видавець та засновник: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Проблематика: актуальні питання джерелознавства, архівознавства, музеєзнавства та документознавства.

Опубліковано: 2017-11-07

Весь випуск

РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРАЦІЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВ