ISSN 2518-7600; eISSN 2524-1060

Періодичність: два рази на рік

Видавець та засновник: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Проблематика: актуальні питання документознавства, інформаційних технологій, видавничої справи й редагування, філології.

Опубліковано: 2017-05-22

Весь випуск

РОЗДІЛ ІІ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ

РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКАХ ДОКУМЕНТНО- КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ Т