У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань історичної науки, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень  у галузі документознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики).

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

Опубліковано: 2020-09-01

Весь випуск