ISSN (print) 2518-7600

ISSN (online) 2524-1060

Видавець та засновник: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Проблематика: актуальні питання документознавства, бібліотечної справи, джерелознавства, архівознавства та соціальних комунікацій.

Опубліковано: 2019-07-03

Весь випуск