ISSN 2518-7600; eISSN 2524-1060

Періодичність: два рази на рік

Видавець та засновник: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Проблематика: актуальні питання документознавства, бібліотечної справи, джерелознавства, архівознавства, лінгвістики та соціальних комунікацій.

Опубліковано: 2016-04-22

Весь випуск