Назва: Збірник наукових статей «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація»

ISSN 2518-7600 (Print)

ISSN 2524-1060 (Online)

Періодичність: 4 рази на рік 

Видається з 2015 року

Видавець та засновник: Університет Григорія Сковороди в Переяславі   

 

СЕРІЯ «ІСТОРИЧНІ НАУКИ»

Головний редактор: 

Орлик Світлана Владиславівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна.

Заступник головного редактора:

Куйбіда Віктор Віталійович,  доктор історичних наук, професор, декан факультету фізичного виховання Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» (Історичні науки) внесений до Переліку фахових видань України, категорія «Б».

Проблематика: актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології. До друку приймаються наукові статті, доповіді та повідомлення, публікації документів і пам’яток, історичні довідки, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи.

СЕРІЯ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Головний редактор: 

Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, професор, ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Заступник головного редактора:

Січкаренко Галина Генадіївна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Державний університет телекомунікацій, Україна.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 894 від 10.11.2022 р. відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» (Соціальні комунікації) внесений до Переліку фахових видань України, категорія «Б».

Проблематика: приймаються оригінальні статті з актуальних питань у галузі документознавства, бібліотечної та архівної справи, соціальних комунікацій, інформаційної діяльності та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях; з теорії та практики досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців.

Більш детально Цілі та проблематика.

Мови видання: англійська, українська.

Цільова аудиторія: науковці; викладачі; аспіранти; докторанти; працівники бібліотечних, архівних, музейних установ; фахівці кадрових та рекрутингових відділів і агентств; громадські діячі, які працюють у галузі науки, освіти і культури; усі, хто цікавиться проблемами документознавства, документообігу та соціальних комунікацій.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: cерія КВ, № 21860-11760 Р від 21.12.2015 р.; серія КВ, № 23991-13831 Р від 19.06.2019 р.; серія КВ, № 25192-15132 ПР від 20.07.2022 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України No 693 від 10.05.2017 р. збірник наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» зареєстрований як наукове фахове видання України

Електронна копія збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського

Відкритий доступ: Науковий збірник дотримується політики відкритого доступуУсі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього збірника, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.