Конфлікт інтересів

Редколегія збірника «Соціум. Документ. Комунікація» враховує у своїй діяльності можливість виникнення конфлікту інтересів під час публікаційного процесу.

Конфлікт інтересів – це фактори, які негативно впливають на об'єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання в процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникнути через особисті відносини з особами, які беруть участь в подачі або рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії) та особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні та інші) пов'язані з темою рукопису. Бути наслідком професійного чи фінансового зіткнення інтересів.

Всі особи, що мають відношення до рукопису, в тому числі автори, редактори, рецензенти і читачі, які коментують або оцінюють даний матеріал, повинні повідомити про наявність конфлікту інтересів.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, які можуть вплинути на неупереджений огляд матеріалу, редакція не залучає такого рецензента до процесу рецензування.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо заявлений автором конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність і достовірність оцінки дослідження.