[1]
Т. Левченко, ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНИХ ГРУП У СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТАХ, СДК, no 7, pp 75-92, Лис 2019.