ХАХУЛА, Л.; ІЛЬНИЦЬКИЙ, В. МИТЕЦЬ VS АВТОРИТАРНА ВЛАДА: ТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ РАДЯНСЬКОГО ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», v. 1, n. 13, p. 229-256, 10 jan. 2022.