ЛЕВЧЕНКО, Т. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНИХ ГРУП У СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТАХ. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація», n. 7, p. 75-92, 19 nov. 2019.