Ковач, Л. (2022). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Соціум. Документ. Комунікація, 1(13), 311-330. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-13-311-330