[1]
Коцур, Л. 2021. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 1980-Х У 1990-Х РР.: ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ. «Society. Document. Communication». «Соціум. Документ. Комунікація». 9/2 (Лют 2021), 88-125. DOI:https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-9/2-88-125.