ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • Maryna Navalna
Ключові слова: офіційно-діловий стиль, мова періодики, позамовні чинники

Анотація

У статті розглянуті найуживаніші лексичні одиниці офіційно-ділового стилю в сучасній українській періодиці, названо позамовні чинники, які спричинили проникнення цих лексем у мову преси, визначено їхню стилістичну роль. Для всебічного вивчення функціонально-стильових параметрів лексики української періодики початку ХХІ ст. використано як основні методи спостереження та описовий. На різних етапах дослідження послуговувалися методом функціонального аналізу для визначення стилістичного навантаження лексичних одиниць. Зроблено висновки, що в мові сучасної української періодики активно вживають слова та словосполучення зазвичай характерні для офіційно-ділового стилю. Здебільшого елементи цього стилю представлені дієсловами з нейтральним значенням та словосполученнями різних типів. Іменники зазвичай називають у мові преси види документів та деякі суспільні й міжнародні процеси. Слова офіційно-ділового стилю переважають в інформаційних жанрах, зокрема звітах, офіційних видань. Вони надають публіцистиці книжності, стислості, позбавляють текстів будь-якого емоційно-експресивного забарвлення. Подекуди лексеми офіційно-ділового стилю надають мові періодики урочистості, піднесеності. Слова та словосполучення офіційно-ділового стилю в публіцистиці виконують інформаційну функцію.

Посилання

1. Alkadi Mansur Salekh Abdu. Dyplomatychnyi pidstyl u strukturi ofi tsiino-dilovoho styliu movy: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. fi lol. nauk: spets. 10.02.02 / Alkadi Mansur Salekh Abdu. – Dnipropetrovsk, 1998. – 19 s.

2. Bezuhla О. V. Osoblyvosti syntaksychnykh zasobiv ofi tsiinodilovoho styliu v ukrainskii literaturnii movi / О. V. Bezuhla // Filolohiia. Metodyka. Pedahohika. – K., 2002. – S. 9–12.

3. Botvyna N. V. Dilova ukrainska mova (ofi tsiino-dilovyi ta naukovyi styli ukrainskoi movy) / N. V. Botvyna: Navch. posib. – 3-iе vyd., pererob. i dopov. – K.: ArtEk, 2001. – 275 s.

4. Botvyna N. V. Ofi tsiino-dilovyi ta naukovyi styli ukrainskoi movy / N. V. Botvyna: Navch. posib. – K.: ArtEk, 1998. – 261 s.

5. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / [uklad. i holov. red. V. T. Busel]. – K.: VTF «Perun», 2002. – 1440 s.

6. Horbachuk D. V. Diieslivno-imenni spoluchennia sliv u tekstakh ofi tsiino-dilovoho styliu / D. V. Horbachuk // Problemy ukrainskoi movy ta metodyky. – Sloviansk, 1997. – S. 76–81.

7. Horbachuk D. Do pytannia semantychnoi i strukturnoi kharakterystyky stiikykh spoluchen sliv ofi tsiino-dilovoho styliu / D. Horbachuk // Poltavskyi derzh. ped. un-t im. V. H. Korolenka. Zbirnyk naukovykh prats. Ser. «Filolohichni nauky». – Poltava, 2000. – Vyp. 4–5. – S. 94–109.

8. Horbachuk D. V. Pryimennykovi konstruktsii u tekstakh ofi tsiino-dilovoho styliu / D. V. Horbachuk // Problemy ukrainskoi movy ta metodyky. – Sloviansk, 1997. – S. 50–59.

9. Horbachuk D. Usna i pysemna formy ofi tsiino-dilovoho styliu / D. Horbachuk // Poltavskyi pedinstytut im. V. H. Korolenka. Visnyk. Ser. Filolohichni nauky. – Poltava, 1998. – Vyp. 1. – S. 209–213.

10. Dmytrenko M. Y. Dilove spilkuvannia iak fenomen sotsialnoi diisnosti: avtoref. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fi los. nauk: spets. 09.00.03. / M. Y. Dmytrenko. – Kharkiv, 2005. – 19 s.

11. Dotsenko O. L. Osoblyvosti realizatsii zasobamy movy imperatyvnoi funktsii tekstiv zakonodavchoho pidstyliu ofi tsiino-dilovoho styliu / O. L. Dotsenko // Systema i struktura skhidnoslovianskykh mov: suchasni tendentsii rozvytku skhidnoslovianskykh mov. – K., 2003. – S. 276–283.

12. Yermolenko S. Y. Ofi tsiino-dilovyi styl / S. Y. Yermolenko // Ukrainska mova: Entsyklopediia / [Redkol.: Rusanivskyi V. M. (spivholova), Taranenko O. О. (spivholova), Ziabliuk M. P. ta in]. – 3-ie vyd., zi zminamy i dop. – K.: Vyd-vo «Ukr. entsykl.» im. M. P. Bazhana, 2007. – S. 469–470.

13. Koval A. P. Kultura dilovoho movlennia / A. P. Koval. – K., 1982. – 295 s.

14. Palamar L. Hramatychna orhanizatsiia movnykh odynyts ofi tsiinodilovoho styliu / Larysa Palamar // Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka. Visnyk. Seriia: Literaturoznavstvo. Movoznavstvo. Folklorystyka. – K., 2001. – Vyp. 11. — S. 56–59.

15. Praktykum zi stylistyky ukrainskoi movy: naukovyi i ofi tsiinodilovyi styli: Navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / Svitlychna Y. I., Berestova A. A., Tsviashko Y. О. ta in.; Nats. far mats. akad. Ukrainy. – Kharkiv: Zoloti storinky, 2002. – 255 s.

16. Sushko О. Zhanrova risnomanitnist frazeolohizmiv ofi tsiinodilovoho styliu ukrainskoi movy / О. Sushko // Mova ta istoriia. – K., 2003. – Vyp. 66. – S. 11–14.

17. Sushko O. I. Frazeolohiia ofi tsiino-dilovoho styliu ukrainskoi movy (na materiali dokumentiv pershoi polovyny ХХ stolittia): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fi lol. nauk: 10.02.01 / О. І. Sushko. – K., 2007. – 19 s.

18. Sushko О. Frazeolohizmy ofi tsiino-dilovoho styliu u sluzhbovykh dokumentakh Halychyny v pershii polovyni XX stolittia / О. Sushko // Mova ta istoriia. – K., 2005. – Vyp. 74: Mova, mifopoetyka ta symvolika. – S. 46–49.

19. Suchasna ukrainska literaturna mova: Stylistyka / Za zah. redaktsiieiu akad. І. K. Bilodida. – K.: Nauk. dumka, 1983. – 588 s.

20. Tymenko L. О. Rozvytok leksyky ofi tsiino-dilovoho styliu ukrainskoi movy na pochatku XX st. (1917–1933 rr.): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fi lol. nauk: 10.02.01. / L. О. Tymenko. – K., 2007. – 20 s.

21. Tymenko L. О. Utvorennia arkhaizmiv i neolohizmiv u leksytsi ofi tsiino-dilovoho styliu v period z bereznia 1917 do pochatku 1930-kh rr. L. О. Tymenko // Onomastyka i apeliatyvy. – Dnipropetrovsk, 2000. – Vyp. 12. – S. 135–142.

22. Tsymrykovych P. Zmist i obsiah poniattia ofi tsiino-dilovoho styliu ukrainskoi ta slovatskoi mov / P. Tsymrykovych // Ukrainska terminolohiia i suchasnist. – K., 2001. – Vyp. 4. – S. 283–286.

Біографія автора

Maryna Navalna

доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА