АРХІВНІ УСТАНОВИ ЧЕРНІГІВЩИНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

  • Maryna Ihnatenko
Ключові слова: архівні установи, архівні фонди, архівісти, історичне краєзнавство

Анотація

У статті аналізується історія розвитку архівних установ Чернігівщини у першій половині 20 століття. Мета: проаналізувати тенденції розвитку архівних установ та їх зв’язок з історичним краєзнавством. З›ясовано, що історія архівної справи в регіоні має глибоке коріння і активно розвивалась ще з кінця 19 ст. Велику роль відігравала Чернігівська губернська архівна комісія, яка створила історичний архів і згуртувала краєзнавців. Плідно розвивались архіви у 20-х роках 20 ст. Архівісти брали активну участь в історико- краєзнавчому русі. Репресії 30-х років 20 століття мали вкрай негативні наслідки для подальшого розвитку архівної справи і краєзнавчих студій. Виявлено основні труднощі в питанні відновлення роботи архівних установ у повоєнний час. Автор звертає увагу на важливу роль архівів в справі розвитку історичного краєзнавства та історико-краєзнавчу діяльність архівних установ загалом. Доведено що науковий доробок чернігівських архівістів несе на собі відчутний відбиток радянської ідеології та потребує критичного аналізу.

Посилання

1. Bolva I. K. Derzharkhiv oblasti u roky Velykoyi Vitchyznyanoyi viyny ta vidbudovy narodnoho hospodarstva / I. K. Bolva // Zbirnyk statey, vystupiv za dokumentamy Derzhavnoho arkhivu Chernihivs’koyi oblasti. – Chernihiv, 1998. – S. 52–60.

2. DAChO, F. R-647, Op. 7, Spr. 14, Dokladnaya zapyska o deyatel’nosty arkhyvnoho byuro vo vremya okkupatsyy oblasty nemetskofashyst ·skymy zakhvatchykamy (noyabr’ 1943 h.), 3 ark.

3. DAChO, F. R-647, Op. 7, Spr. 38, Kopyy dokumentov, podobrannыkh k sbornyku dokumentov «Chernyhovshchyna v bor’be s nemetskymy okkupantamy» (aprel’ 1944 h.), 94 ark.

4. DAChO, F. R-651, Op. 1, Spr. 166, Kharakterystyka y spysky unychtozhennыkh y raz·hrablennыkh nemetsko-fashyst·skymy zakhvatchykamy fondov Chernyhovskoho oblhosarkhyva (1944 h.), 52 ark.

5. DAChO, F. R-651, Op. 1, Spr. 167, Materyalы ob ushcherbe, prychynennom nemetsko-fashyst·skymy okkupantamy dokumental’nыm materyalam hosudarstvennыkh y vedomstvennыkh arkhyvov (1944 h.), 297 ark.

6. DAChO, F. R-651, Op. 1, Spr. 176, Spysky fondov Chernyhovskoho oblastnoho arkhyva, эvakuyrovannыkh y reэvakuyrovannыkh yz h. Ul’yanovska (avhust 1945 h.), 6 ark.

7. DAChO, F. R-5036, Op. 2, Spr. 2, Postanovlenyya yspolkoma Oblsoveta deputatov trudyashchykhsya # 1-281 (4 oktyabrya – 13 dekabrya 1943 h.), 390 ark.

8. Kovalenko O.B. Na varti dukhovnykh skarbiv: arkhivisty Chernihivshchyny 20–30-kh rr. / O.B. Kovalenko // Siveryans’kyy litopys. – 1999. – # 2. – S. 106–112.

9. Kovalenko O. B. Chernihivs’ka arkhivna komisiya (Do 80-richchya z dnya zasnuvannya) / O. B. Kovalenko // Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal. – 1976. – # 12. – S. 121–125.

10. Kuras H. M. Chernihivs’ka arkhivna komisiya ta yiyi vnesok u vyvchennya istoriyi Ukrayiny: аvtoref. dys. … kand. ist. nauk: 07.00.09. / H. M. Kuras. – Dnipropetrovs’k, 1992. – 19 s.

11. Mityukov O.H. Radyans’ke arkhivne budivnytstvo na Ukrayini (1917–1973) / O.H. Mityukov. – K.: Naukova dumka, 1975. – 272 s.

12. Myshchak I. Pidhotovka kadriv arkhivistiv v Ukrayini u pislyavoyenni roky (1944–1955 rr.) / I. Myshchak // Problemy arkhivoznavstva i dzhereloznavstva: Zbirnyk naukovykh prats’ do 90-richchya vid dnya narodzhennya V.I. Strel’s’koho. – K., 2001. – S. 81–92.

13. Pletn’ova N.O. Radyans’ke arkhivne budivnytstvo na Chernihivshchyni / N.O. Pletn’ova // Tretya Respublikans’ka naukova konferentsiya z arkhivoznavstva ta inshykh spetsial’nykh istorychnykh dystsyplin. Persha sektsiya: Arkhivoznavstvo. – K., 1968. – S. 60–77.

14. Tkachenko V.V. Rozvytok istorychnoho krayeznavstva na Chernihivshchyni u 20–30-kh rr. KhKh st.: аvtoref. dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01 / V.V. Tkachenko. – K., 1995. – 24 s.

15. Shchedryna D.S. Ystochnyky opыta bor’bы y sozydanyya (Ystoryya sozdanyya y deyatel’nosty partyynыkh arkhyvov Ukraynы) / D.S. Shchedryna. – K.: Polytyzdat Ukraynы, 1987. – 153 s.

16. TsDAVOVU, F. R-2, Op. 10, T. III, Spr. 3529, Zvity, dopovidni zapysky, dovidky, lysty ta inshi dokumenty pro robotu derzhavnykh ta vidomchykh arkhiviv Ukrayins’koyi RSR (22 sichnya 1964 r. – 7 sichnya 1965 r.), 180 ark.

Біографія автора

Maryna Ihnatenko

доктор історичних наук, професор кафедри історії України та культури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХІВОЗНАВСТВА