ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ПРО БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКИМ МИТРОПОЛИТОМ СЕРАПІОНОМ ЦЕРКВИ В ІМ’Я СВ. СЕРАПІОНА У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

  • Oksana Lastovska
Ключові слова: Серапіон, Київ, митрополит, Києво-Печерська лавра, церква св. Серапіона

Анотація

У статті розглядаються можливості дослідження та введення до наукового обігу нових документів ХІХ ст., пов’язаних з діяльністю київського митрополита Серапіона, зокрема його внеском у розбудову Києво-Печерського монастиря. Головним джерелом для вивчення розвитку церковного будівництва у Києві початку ХІХ ст. служать щоденники митрополита, котрі вивчалися істориками ще у ХІХ ст., однак були опубліковані лише частково. Разом з тим, у них зберігається значна кількість інформації, пов’язаної з повсякденним життям міста, станом окремих церковних пам’яток, церковним будівництвом тощо.

Посилання

1. Bezsonov S. Architektura Kyevo-Pecherskoi lavry v yiyi istorychnomu rozvytku / S. Bezsonov. – К., 2015. – 240 s.

2. Bolchovitinov E., mytr. Vybrani praci z istorii Kyeva / E. Bolchovitinov, mytr. – К., 1995. – 488 s.

3. Diatlov V. Kyevo-Pecherska Lavra. Dovidnyk-putivnyk / V. Diatlov. – К., 2008. – 448 s.

4. Instytut rukopysiv CNB NAN Ukrainy. F. 1. Spr. 6. 740 ark.

5. Kyevo-Pecherrska lavra – pamyatka istorii ta kultury Ukrainy. – К., 2006. – 426 s.

6. Sitkariova O. Arhitektura Kyevo-Pecherskoi lavry kinca ХVIII – ХХ stolitta / O. Sitkariova. – К., 2001. – 338 s.

7. Shcherbyna V. Novi studii z istorii Kyiva / V. Shcherbyna. – К. 1926. – ХХІХ, 166 s.

Біографія автора

Oksana Lastovska

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національний заповідник «Софія Київська», Київ, Україна

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХІВОЗНАВСТВА