ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ» МАГІСТРАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Nataliia Borysova
Ключові слова: основи ділової комунікації, курс навчання, комунікативні навички, магістри, бізнес-сфера, професійний розвиток

Анотація

У статті розкривається процес організації вивчення курсу «Основи ділової комунікації» магістрами філологічних спеціальностей. У зв’язку з мобільністю студентів, а також глобалізацію міжнародних ділових контактів, стає актуальною проблема підготовки майбутніх фахівців до іншомовного ділового спілкування. Наголошено, що в результаті вивчення курсу «Основи ділової комунікації» студенти мають отримати добре сформовані професійно-спрямовані комунікативні навички, знатимуть термінологію, умітимуть вести ділову документацію англійською мовою. Зазначені вище уміння та навички нададуть можливість фахівцям вивчати й ефективно залучати іноземний досвід, користуватися сучасними інформаційними технологіями, брати участь у міжнародних конгресах та семінарах з різних професійних питань, проходити стажування за кордоном з метою вдосконалення фахової підготовки, проводити обмін діловою інформацією у письмовій формі тощо.

Посилання

1. Bondarieva L. Formuvannia profesiinoi kultury u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei VNZ [Formation ofprofessional culture among students of economic specialties of universities]. Neperervna profesiina osvita,2005, 3-4, pp. 35–40.

2. Borysova N. V. Zastosuvannia interaktyvnykh metodiv u protsesi vyvchennia kursu «Dilova inozemna mova» na nemovnykh fakultetakh [Application of interactive methods in the course of studying the course «Business Foreign Language» in non-language faculties.]. Humanitarnyi visnyk, 2013, 28, vol I, pp. 33–35.

3. Hakh Y. M. Etyka dilovoho spilkuvannia: kurs lektsii [Ethics of business communication: a course of lectures].Ivano-Frankivsk, 2000. 159 p.

4. Hofron A. Rizni pohliady na Yevropu ta proektuvannia osvitnikh kontseptsii [Various views on Europe and the design of educational concepts]. Vyshcha osvita Ukrainy, 2005. № 1. pp. 37–45.

5. Dzundza A. I. Sotsioekonomichna kultura maibutnikh fakhivtsiv. Teoretychnyi aspekt [Socioeconomic culture of future specialists. Theoretical aspect]. Donetsk, 2004. 388 p.

6. Doronyna M. S. Kultura obshchenyya delovykh partnerov [Culture of communication of business partners]. Kharkiv, 2003. 186 p.

7. Drahomyrova I. Kontseptualni aspekty formuvannia suchasnoho spetsialista [Conceptual aspects of the formation of a modern specialist]. Vyshcha shkola, 2002. № 2–3, pp. 49–52.

8. Kondrashova L. Problemy vyshchoi pedahohichnoi osvity ta yii modernizatsii u svitli Bolonskoi uhody [Problems of higher pedagogical education and its modernization in the light of the Bologna Agreement]. Vyshcha shkola, 2008, № 1, pp. 26–34.

9. Strelchuk Ya. V. Formuvannia kultury anhlomovnoho dilovoho spilkuvannia studentiv nefilolohichnykhspetsialnostei [Formation of the culture of English-speaking business communication students of non-philological specialties]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 2013, 2. URL: http: // irbisnbuv.gov.ua/ cgibin/ irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe? C21COM = 2 & I21DBN ...

10. Uvarkina O. Osnovni napriamky formuvannia komunikatyvnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv u umovakhyevrointehratsii [The main directions of formation of the communicative culture of future specialists in the conditions of European integration]. Humanitarnyi Visnyk, 2005, pp. 374–381.

Біографія автора

Nataliia Borysova

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри іноземної філології, перекладу і методики
навчання
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» (Переяслав-
Хмельницький, Україна).

Опубліковано
2018-04-02
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ