РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ОСВІТИ

  • Pavlo Drok
Ключові слова: інновації, інформаційно-технологічні засоби, освітня діяльність, інформаційна діяльність

Анотація

Предметом дослідження є теоретичний аспект інноваційних інформаційних технологій в освітній діяльності. Метою дослідження є пошук методів вдосконалення вітчизняних інноваційних інформаційних технологій в освітній діяльності. Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурний, порівняльний, факторний, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Результати роботи. Визначено особливості реалізації вітчизняної інформаційної діяльності та методів вдосконалення вітчизняних інформаційно-технологічних засобів в освітній діяльності. Висновки. Інноваційність розвитку освітньої діяльності – це постійні нововведення в діяльність навчально-виховних закладів, у навчально-виховний процес – є тією нагальною потребою, без задоволення якої вона втратить взаємозв’язок з життям, загубить свій творчий потенціал, перетвориться в рутинну справу, не потрібну ні суспільству, ні особистості. Життя вимагає інтенсифікації пошуку, експериментування, введення новітніх технологій, застосування нових засобів навчання. Разом з тим, реалізація цих вимог не може здійснюватись хаотично, безсистемно, непродумано й без урахування того педагогічного досвіду, який в минулому приводив до відомих, а в багатьох випадках і до видатних педагогічних успіхів. У ряді підходів цей досвід не втратив свого значення ще й сьогодні. Зрозуміло, що інновації мають розгортатись з урахуванням минулого досвіду, а не ігноруючи його. В основі інноваційного розвитку освіти мають знаходитись педагогічна, ширше – соціогуманітарні науки (філософія, політологія, соціологія тощо), які як і в інших галузях суспільного виробництва, прокладають дорогу практиці. Зважаючи на це ми й обрали проблему інноваційного розвитку у якості об’єкта самостійного теоретичного аналізу

Посилання

1. Chubukov O. The formation of the national market of information products and services / Chubukov A. // Economy of Ukraine. – 2009. –

№ 9. – P. 86–88.

2. Ursul A. D. Refl ection s info / A. D. Ursula. – M .: Thought, 2013. – 231 s.

3. Teryn V. P. Ynformatsyonnoe and kommunykatsyonnoe Impact in terms of globalization [electronic resource] / V. P. Teryn – Access: http://www.pr.ru/media/msarticl/index.htm.

4. The current structure and factors of development of the information market of Ukraine / O. S. Ostankova // Scientifi c and technical information. – 2014. – № 3. – S. 31–34.

5. Nowakowski I. I. Information systems in education: a systematic approach: teach. guidances. / Nowakowski I. I., Hrybyk I. – Lvov: Printed Lviv Polytechnic National University, 2013. – 196 p.

6. Kulycky S. P. Fundamentals of information activities in the fi eld of: Training. guidances / S. P. Kulycky. – K .: AIDP, 2012. – 224 p.

7. Kuznetsova T. V. Computer technology of information obrabotku / T. V. Kuznetsova. – M .: Business School «Intel-Synthesis», 2009.

8. Klimchuk V. Information technology and trends in international information / Klymchuk V. // Bulletin Book. House. – 2010. – № 6. – P. 15–17.

9. Zykov Yu. A. Problems of development of information technology / Y. A. Zykov. – M .: Economics, 2011. – 215 p.

10. Ylyushenko M. P. Dokumentovedenye. Document and system documentation. – M., 2007. – 502 p.

Біографія автора

Pavlo Drok

кандитат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКАХ ДОКУМЕНТНО- КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ Т