СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВИХ СЛІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Tatiana Panchenko
Ключові слова: нові слова, позамовні фактори, префіксоїд, усічена частина, мова преси, негативно-оцінне значення

Анотація

У статті розглядається використання нових слів у мові засобів масової інформації на початку ХХІ століття. На прикладах із друкованих періодичних видань окреслено специфіку вживання, охарактеризовано творення нових слів та зроблено пояснення їхнього значення. Зауважено, що досліджувана лексика виконує оцінну та інформативну функції. У статті здійснено короткий аналіз досліджень вітчизняних мовознавців щодо функціонування в українській мові мовних інновацій. Зроблено висновки, що слова-інновації утворюються за допомогою префіксоїдів квазі- та псевдо-, які мають негативно-оцінне значення, яким потім наділяють інноваційні лексеми, а також компонент кібер-, що є усіченою частиною слова «кібернетичний», що, крім оцінної функції, виконує й інформативну. Досліджено, що нові слова вживаються в різних тематичних групах, найчастіше у статтях, у яких описуються політичні події в нашій країні, відносини України та Росії, рідше – у кримінальній та економічній тематиці.

Посилання

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / Uklad. i holov. red. V. T. Busel. – Kyiv, Irpin : VTF «Perun», 2005. – 1728 s.

2. Klymenko N. F. Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrainskomu leksykoni : Monohrafi ia / N. F. Klymenko, Ye. A. Karpilovska, L. P. Kysliuk. – K. : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2008. – 336 s.

3. Kocherhan M. P. Vstup do movoznavstva : Pidruchnyk dlia studentiv fi lolohichnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv / M. P. Kocherhan. – K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2001. – 368 s.

4. Mazuryk D. V. Innovatsiini protsesy v leksytsi suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy (90-i roky KhKh st.) [Tekst] : dys. kand. fi lol. nauk: 10.02.01 / D. V. Mazuryk. – L., 2002. – 212 s.

5. Myslyva-Bunko I. Ya. Skladni slova v movi suchasnoi ukrainskoi presy : struktura ta stylistychni funktsii : dys. kand. fi lol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / I. Ya. Myslyva-Bunko. – Lutsk, 2014. – 276 s.

6. Navalna M. I. Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku KhKhI st. : [monohrafi ia] / M. I. Navalna. – K., Instytut ukrainskoi movy : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2011. – 328 s.

7. Ponomariv O. D. Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy : Pidruchnyk / O. D. Ponomariv. – K. : Lybid, 1993. – 248 s.

8. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 tomakh / za red. I. K. Bilodida / Instytut movoznavstva AN URSR. – K. : Naukova dumka, 1970–1980 rr.

9. Styshov O. A. Ukrainska leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii) : Monohrafi ia / O. A. Styshov. – K. : Vyd. tsentr KNLU, 2003. – 388 s.

10. Tomilenko L. M. Ekstralinhvalni chynnyky yak naslidok vynyknennia novoi suspilno-politychnoi leksyky / L. M. Tomilenko // Movoznavstvo. – 2014. – № 1. – S. 58–61.

11. Ukrainska mova : Entsyklopediia / Redkol. : V. M. Rusanivskyi (spivholova), O. O. Taranenko (spivholova), M. P. Ziabliuk ta in. – [2-he vyd., vypr. i dop.]. – K. : Vydavnytstvo «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, 2004. – 824 s.

12. Shapovalova H. V. Innovatsiini protsesy v suchasnomu mediateksti (funktsionalno-linhvistychni aspekty) [Tekst] : dys... kand. fi lol. nauk: 10.01.08 / H. V. Shapovalova. – L., 2003. – 204 s.

13. Shutak L. B. Slovotvirna katehoryzatsiia subiektyvnoi otsinky v suchasnii ukrainskii movi [Tekst] : avtoref. dys... kand. fi lol. nauk: 10.02.01 «Ukrainska mova» / L. B. Shutak. – K., 2002. – 20 s.

Біографія автора

Tatiana Panchenko

аспірант кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА