СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД МОВНИМИ ФАКТАМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Tetiana Chuban
  • Tetiana Levchenko
Ключові слова: одновидові дієслова, двовидові дієслова, вербальні дієслова, відіменні дієслова, видові особливості, складне речення, складні безсполучникові конструкції

Анотація

У статті досліджено питання про значення спостереження над словом і реченням при вивченні граматики української мови. Схарактеризовано видові особливості дієслів, виділено основні аспекти дослідження перфективації дієслів у сучасній українській мові, параметри граматичної перфективації у вербальних і відіменних дієслів. Описано модальні відтінки речень, наведено приклади. Виділено та охарактеризовано два види безсполучникових складних речень. Обґрунтування підтверджено прикладами.

Посилання

1. Bieliaiev O. M. Suchasnyi urok ukrainskoi movy / O. M. Bieliaiev. – K.: «Radianska shkola», 1981. – 176 s.

2. Vykhovanets I. R. Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys: pidruchnyk / I. R. Vykhovanets – K.: Lybid, 1993. – 368 s.

3. Horbachuk V. T. Syntaksys ukrainskoi literaturnoi movy. Vstup / V. T. Horbachuk – Sloviansk: B. v., 1995. – 27 s.

4. Hryhorii Kvitka-Osnovianenko. Povisti ta opovidannia. Dramatychni tvory. – K.: «Naukova dumka», 1982. – 540 s.

5. Maksymovych M. O. U poshukakh omriianoi Ukrainy: Vybrani ukrainoznavchi tvory / upor. i vst. st. V. Korotkoho. – K.: Lybid, 2003. – 360 s.

6. Suchasna ukrainska literatura mova: syntaksys/ za zah. red. I. K. Bilodida. – K.: «Naukova dumka», 1972. – 512 s.

7. Ukrainska mova: Entsyklopediia / redkol.: Rusanivskyi V. M., Taranenko O. O., Ziabliuk M. P. ta in. – 2-he vyd., vypr. i dop. – K.: Vydvo «Ukr. Entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, 2004. – 824 s.

8. Franko I. Ia. Tvory: V 3 t. – T. 1: Poezii. Poemy / Uporiad. i prymit. M. S. Hrytsiuty. – K.: Nauk. dumka, 1991. – 346 s.

9. Shulzhuk K. F. Syntaksys ukrainskoi movy: Pidruchnyk / K. F. Shulzhuk – K.: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2004. – 408 s.

Біографії авторів

Tetiana Chuban

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Tetiana Levchenko

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА