УКРАЇНСЬКІ ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНОМОВНІЙ ПЕРІОДИЦІ США ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

  • Lesia Bilovus
Ключові слова: українська діаспора США, україномовна періодика, національна ідентичність, релігійна ідентичність, парафія

Анотація

Стаття розглядає україномовну періодику США на предмет реалізації українських духовних традицій як чинника збереження національної ідентичності, що ще не було предметом наукових розвідок. Метою нашого дослідження є простежити в контексті україномовної періодики США збереження українською діаспорою своєї релігійної ідентичності як складової ідентичності національної. Публікації у газетах «Міст», «Свобода», «Час і Події», «Українське слово», «NOVAгазета» висвітлюють позитивну тенденцію в середовищі української діаспори США – відродження старих та заснування нових парафій, відзначення різних ювілеїв церковних громад. Опубліковані матеріали в періодичних виданнях українців США акцентують на тому, що Церква для українців є синтезом національного, культурного і релігійного, символом, який має відповідати українській ментальності, культурно і духовно збагачувати. Тому релігійні установи української діаспори США реалізують єдину спільну мету свого існування – збереження національної ідентичності українців у цій країні через збереження українських духовних традицій.

Посилання

1. Azhniuk B. Natsionalna identychnist i mova v ukrainskii diaspori / Bohdan Azhniuk // Suchasnist. – 1999. – № 3. – S. 128–140.

2. Barysiuk M. Posviachennia soboru Vkhod u Khram Prechystoi Divy Marii v Nort Porti / d-r Myroslav Barysiuk // Svoboda. – 1993. – Ch. 31. – S. 3.

Berezhnytska O. Sviatkuvannia 3. v parafii sv. Ivana Khrestytelia v Kenmori / Oksana Berezhnytska // Svoboda. – 1995. – Ch. 115. – S. 3.

4. Bilanych A. Parafiia u Vyppani aktyvizuietsia / A. Bilanych // Svoboda. – 1996. – Ch. 226. – S. 3.

5. Bozhestvenna liturhiia chotyrma movamy / Pres-sluzhba UPTs v USA // Novahazeta. – 2015. – № 46 (354). – S. 16.

6. Borutskyi S. Relihii v Yevropi / Stepan Borutskyi // Chas i Podii. – 2008. – № 32. – 07 serpnia.

7. Borutskyi S. Relihii u sviti / Stepan Borutskyi // Chas i Podii. – 2008. – № 29. – 17 lypnia.

8. Borutskyi S. Relihii v Ukraini / Stepan Borutskyi // Chas i Podii. – 2008. – № 34. – 20 serpnia.

9. Vasylkevych N. Sviatkuvannia 100-richchia tserkvy Neporochnoho zachattia Divy Marii / Nina Vasylkevych // Chas i Podii. – 2014. – № 51. – 18 hrudnia.

10. Vidznacheno 50-richchia parafii sv. Arkhanhela Mykhaila / Uprava Ukrainskoi tserkvy sv. Mykhaila // Svoboda. – 2009. – № 1. – S. 9.

11. Herehova S. Stanovlennia ukrainskoi presy u USA (do 120- richchia zasnuvannia chasopysu ukrainskoi hromady «Svoboda») / Svitlana Herehova // Pytannia istorii Ukrainy. – 2013. – № 16. – S. 96-101.

12. Hubarets V. V. Ukrainska etnichna presa SShA ta Kanady (1945 – 1994 rr.): osoblyvosti vysvitlennia ukrainoamerykanskykh vzaiemyn : avtoref. dys... kand. filol. nauk : 10.01.08 / Vasyl Vasylovych Hubarets; Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka. – K., 2007. – 20 s.

13. Zhyvotko A. P. Istoriia ukrainskoi presy / A. P. Zhyvotko. – K. : Nasha kultura i nauka, 1999. – 368 s.

14. Zastavnyi F. D. Ukrainska diaspora: Rozselennia ukraintsiv u zarubizhnykh krainakh / F. D. Zastavnyi. – Lviv : Svit, 1991. – 118 s.

15. Zubalii O. D. ta in. Istoriia ukrainskoi diaspory : Navchalnyi posibnyk / O. D. Zubalii, B. D. Lanovyk, M. V. Trafiak. – K. : M-vo osvity Ukrainy, In-t zmistu i metodiv navch., 1998. – 147 s.

16. Ivanyshyn-Uhryna S. Otets Bohdan Nalysnyk, nastoiatel katedry sviatoho Mykolaia: «Nasha tserkva pobudovana na liubovi» / Svitlana Ivanyshyn-Uhryna // Chas i Podii. – 2013. – № 30. – 25 lypnia.

17. Ivanyshyn-Uhryna S. Otets Mykola Buriadnyk: «Sluzhba Bozha vzahali ne povynna zakinchuvatysia v khrami» / Svitlana Ivanyshyn-Uhryna // Chas i Podii. – 2012. – № 31. – 01 serpnia.

18. Istoriia ukrainskoi emihratsii : Navchalnyi posibnyk / za red. B. D. Lanovyka. – K. : Vyshcha shkola, 1997. – 520 s.

19. Kostelyna L. Osviachennia novozbudovanoho khramu – velyke torzhestvo / Luka Kostelyna // Mist. – 2012. – 21 chervnia.

20. Kostenko L. Osviatyly novu ukrainsku tserkvu / Larion Kostenko // Mist. – 2013. – 10 zhovtnia.

21. Kuropas M. Istoriia ukrainskoi emihratsii v Amerytsi: Zberezhennia kulturnoi spadshchyny / Myron Kuropas; Per. na ukrainsku Vadyma Pavlovskoho. – Niu-York : Ukrainskyi muzei, 1984. – 99 s.

22. Levenets V. Parafiia Chesnoho Khresta v Astorii vidznachyla 50-litnii yuvilei / V. Levenets // Svoboda. – 1995. – Ch. 32. – S. 4.

23. Mazurkevych Z. Svoia tserkva… / Zenon Mazurkevych // Svoboda. – 2013. – № 10. – S. 8.

24. Markus V. Chomu diaspora: sproba identyfikatsii poniattia / Vasyl Markus // Ukrainska diaspora. – 1992. – Rik 1; Chyslo 1. – S. 4–13.

25. Marusyk N. Stvorennia ukrainskoi hromady ta pershoi Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi parafii v Chykago / Nastasiia Marusyk // Chas i Podii. – 2013. – № 10. – 07 bereznia.

26. Merfi N. Ukrainska diaspora v USA: zberezhennia tradytsii natsionalnoi kultury : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk : 07.00.01 / Nataliia Hryhorivna Merfi; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Donetskyi natsionalnyi universytet. – Donetsk, 2006. – 19 s. – Bibliohr.: s. 16–17 (10 nazv).

27. Nahorna L. Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst [Elektronnyi resurs] / L. Nahorna. – Rezhym dostupu : http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/ file/Nagorna_50.pdf.

28. Nedoshytko I. R. Ukrainska diaspora USA u derzhavotvorchykh protsesakh v Ukraini (1991-2011 rr.) : avtoref. dys. ... kand. ist. nauk : 07.00.01 / Nedoshytko Iryna Romanivna; Ternop. nats. ped. un-t im. Volodymyra Hnatiuka. – Ternopil, 2013. – 20 s.

29. Obushnyi M. I. Etnonatsionalna identychnist u konteksti formuvannia ukrainskoi natsii : avtoref. dys. ... dokt. polit. nauk : 23.00.02 / M. I. Obushnyi. – NAN Ukrainy. – K. : IPiEND, 1999.

30. Rusnachenko A. Mynule y identychnist u postkolonialnii Ukraini / Anatolii Rusnachenko // Identychnist i pamiat u postradianskii Ukraini: monohrafiia / Vid. red. Myroslava Antonovych. – K. : Dukh i litera, 2009. – 496 s. – S. 33–40.

31. Smit E. Natsionalna identychnist / E. Smit. – K. : Osnovy, 1994. – 536 s.

32. Stepchuk Z. Parafiia sv. Konstantyna vidznachyla 100-littia / Zenon Stepchuk // Svoboda. – 2013. – № 41. – S. 10.

33. Troshchynskyi V. P. Ukraintsi v sviti / V. P. Troshchynskyi, A. A. Shevchenko. – Kyiv : Alternatyvy, 1999. – T. 15. – 351 s. – (Ukraina kriz viky).

34. Uhryna H. Sviatkuvannia 55-richnoho yuvileiu u parafii sviatoho Yosyfa Obruchnyka / Halyna Uhryna // Chas i Podii. – 2012. – № 18. – 02 travnia.

35. Uhryna H. U praznyk Pokrovy Bohorodytsi – 45-richchia parafii sv. Volodymyra y Olhy / Halyna Uhryna // Chas i Podii. – 2013. – № 42. – 17 zhovtnia.

36. Ukrainska diaspora. Sotsiolohichni ta istorychni studii: [nauk. vyd.] / V. B. Yevtukh, V. P. Troshchynskyi, A. A. Popok, O. V. Shvachka. – K. : Feniks, 2003. – 227 s.

37.Khmelkovskyi L. Nova tserkva u Vyppani / Lev Khmelkovskyi // Mist. – 2012. – 14 chervnia.

38. Khmelkovskyi L. U Vypani osviatyly tserkvu sv. Ivana Khrestytelia / Levko Khmelkovskyi // Svoboda. – 2013. – № 39. – S. 1, 16.

39. Chasto P. Vilne slovo Amerykanskoi Ukrainy. Do 120-richchia «Svobody», ukrainomovnoho vydannia Ukrainskoho Narodnoho Soiuzu, vsehromadskoi hazety

ukraintsiv USA (1893-2013) / Petro Chasto. – Niu-York, 2012. – 816 s.

40. Chekaliuk V. V. Presa diaspory USA yak komunikatyvnyi chynnyk formuvannia identychnosti ukraintsiv (1939–2005) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z sots. komun. : spets. 27.00.01 / Chekaliuk Veronika Vasylivna; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni T. Shevchenka. – K.,

2008. – 13 s.

41. Shatynskyi D. Use misto diznalosia pro tserkvu / Dzho Shatynskyi // Svoboda. – 2013. – № 31. – S. 9.

42. Shtohryn O. Sviatkuvannia 50-richnoho yuvileiu Ukrainskoi Katolytskoi Tserkvy Neporochnoho Zachattia / Oksana Shtohryn // Chas i Podii. – 2013. – № 42. – 17 zhovtnia.

43. Shulha N. Etnycheskaia samoydentyfykatsyia lychnosty // N. A. Shulha. – K. : Instytut sotsiolohii, 1996. – 199 s.

44. Yakovenko I. Daiuchy – oderzhuiemo / Ivanna Yakovenko // Chas i Podii. – 2011. – № 34. – 25 serpnia.

45. Yakovenko I. Parafiia Neporochnoho Zachattia v misti Palantain: istoriia ta rozvytok / Ivanna Yakovenko // Chas i Podii. – 2013. – № 42. – 17 zhovtnia.

Біографія автора

Lesia Bilovus

кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та
українознавства, Тернопільський національний економічний університет

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ