НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ ЯК КЛЮЧОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1991 Р. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

  • Galina Sichkarenko
Ключові слова: архіви, архівні документи, архівні установи, архівні фонди, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Анотація

Найбільша кількість неопублікованих документів знаходиться у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління, а також відомчих архівах міністерств, у підпорядкуванні яких була велика кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Це міністерства освіти і науки, охорони здоров’я, культури та туризму. Цікаві документи зберігаються в державних обласних архівах, архівах м. Києва, Київського національного університету імені Тараса Шевченка тощо. Доповнюють інформацію матеріали поточних архівів громадських організацій: ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності тощо. Метою статті є надання джерелознавчої інформації для досліджень історії вищої освіти, а також її сучасних проблем, для сприяння просуванню української вищої школи у бік європейських цінностей. З’ясовано, що виявлені джерела містять об’ємну й різноманітну інформацію, опрацювання якої дає змогу розкрити тему на необхідному рівні повноти і достовірності.

Посилання

1. Bilan S. O. Ahrarna osvita v Ukrayini : istorychnyy aspekt (90-ti roky ХХ – pochatok ХХI st.) : dys... kand. ist. nauk : 07.00.01 / Bilan Serhiy Oleksyyovych. – K., 2005. – 229 s.

2. Holik M. M. Formuvannya vyshchoyi viyskovoyi osvity v Ukrayini (1992–98 rr.): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. istor. nauk : spets. 20.02.22 «Viyskova istoriya» / M. M. Holik. – Lviv, 2000. – 228 s.

3. Oharenko V. M. Rozvytok nederzhavnoyi vyshchoyi shkoly v Ukrayini (kinets 80-kh – 2001 rr.) : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk : spets. 07.00.01 «Istoriya Ukrayiny» / V. M. Oharenko. – Zaporizhzhya, 2001. – 21 s.

4. Sopivnyk R. V. Zrostannya roli studentiv u navchalnovykhovnomu protsesi vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny : istorychnyy aspekt (90-ti rr. ХХ – pochatok ХХI st.) : dys. ...kand. ist. nauk : 07.00.01 / Ruslan Vasylovych Sopivnyk. – K., 2004. – 232 s.

Біографія автора

Galina Sichkarenko

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ, ПРОГРАМИ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНОМУ УНІВЕ