ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

  • Pavlo Drok
Ключові слова: інновації, інформаційно-технологічні засоби, освітня діяльність, інформаційна діяльність, сфера документознавства

Анотація

У статті розглядаються питання інформаційно-технічного забезпечення викладання документознавства, визначені особливості реалізації вітчизняної інформаційної діяльності та методів удосконалення вітчизняних інформаційно-технологічних засобів у сфері документознавства. Підкреслено, що інноваційність розвитку освітньої діяльності – це постійні нововведення в діяльності навчально-виховних закладів, у т.ч. у сфері документознавства, що є тією нагальною потребою, без задоволення якої він втратить взаємозв’язок з життям, загубить свій творчий потенціал, перетвориться в рутинну справу, не потрібну ні суспільству, ні особистості. Життя вимагає інтенсифікації пошуку, експериментування, введенняновітніх технологій, застосування нових засобів навчання. Разом з тим, реалізація цих вимог не може здійснюватись хаотично, безсистемно, непродумано й без урахування того педагогічного досвіду, який у минулому приводив до відомих, а в багатьох випадках і до видатних педагогічних успіхів. У ряді підходів цей досвід не втратив свого значення ще й сьогодні. Зрозуміло, що інновації мають розгортатись з урахуванням минулого досвіду, а не ігноруючи його. В основі інноваційного розвитку освіти мають знаходитись педагогічна, ширше – соціогуманітарні науки (філософія, політологія, соціологія тощо), які, як і в інших галузях суспільного виробництва, прокладають дорогу практиці. Зважаючи на це ми й обрали проблему інноваційного розвитку в якості об’єкта самостійного теоретичного аналізу

Посилання

1. Yezhova L. F. Informatsiyna diyal’nist’. Navch. posibnyk / Pid zah. red. L. F. Yezhovoyi. – K., 2006. – 506 s.

2. Hrytsenko H. P. Informatsiyni resursy. Navchalnyy posibnyk / Pid zah. red. H. P. Hrytsenko. – K., 2008. – 401 s.

3. Sutnist dokumentoznavstva ta yoho vydy [Elektronnyy resurs]:http:// mmlib.net/knigi/marketing/kniga-29/.

4. Belyavtsev M. I., Vorobyov V. N. Informatsiynyy menedzhment: Navch. posibnyk / Pid zah. red. M. I. Belyavtseva, V. N. Vorobyova. – K : Tsentr navchalnoyi

literatury, 2006. – 407 s.

5. Pavlenko A. F., Vovchak A. V. Marketynh : Pidruchnyk / A. F. Pavlenoko. – K. : KNEU, 2003. – 246 s.

6. Tsyhankova T. M. Suchasni modeli ta tendentsiyi rozvytku stratehichnoho marketynhu // Marketynh v Ukrayini. – 2004. – № 2. – S. 31–36.

7. Filip Kotler, Veronika Vong, Dzhon Sonders, Gari Armstrong. Osnovy marketinga, 4-e evropeyskoe izdanie. – M. : Vilyams, 2007. – 1200 s.

Біографія автора

Pavlo Drok

кандитат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ