СКАРБ ДРІБНИХ МОНЕТ ПАНТІКАПЕЮ ТА ГЕРМОНАССИ КІНЦЯ VI – ПОЧАТКУ V СТ. ДО РХ З ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ

  • Василь Орлик доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-7947-9557
Ключові слова: скарб, монети, тетартеморій, торгівля, монетні знахідки, греки, скіфи, Північне Причорномор’я , Пантікапей, Гермонаса, Степ, Лісостеп.

Анотація

АНОТАЦІЯ

Контакти населення скіфської доби, як осілого, так і кочового, із греками Північного Причорномор’я залишили корпус різноманітних знахідок, у тому числі й античних монет. Серед корпусу знахідок давньогрецьких монет на території Північно-Східної Кіровоградщини – межі Лісостепу та Степу, особливе місце належить раннім монетам давньогрецьких полісів Керченської протоки.

Комплекс дрібних монет Пантікапею та Гермонаси кінця VІ – початку V ст. до РХ, як і цілий корпус інших знахідок давньогрецьких монет, свідчать про економічні, зокрема торгові зв’язки населення Степової та Лісостепової зони скіфської доби з античним світом. Знахідка скарбу дрібних срібних монет Пантікапею та Гермонаси на межі Лісостепової зони поряд із іншими відомими одиничними знахідками монет Боспору в цьому регіоні вказують на використання цих дрібних срібних монет у торгівельних операціях представниками грецьких апойкій Північного Причорномор’я із населенням навколишніх територій у період скіфської доби.

Посилання

1.Анохин В.А. Античные монеты Северного Причерноморья: Каталог. Киев, 2011. 328 с.

2.Анохин В.А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986. 182 с.

3.Анохін В.О. Торгівля і грошовий обіг. Археологія Української РСР. Т. 2. К.: Наукова думка, 1971.

4.Болтрик Ю.В. Древние пути сообщения Правобережной Украины. С.Н. Бибиков и первобытная археология. СПб., 2009. С. 391-400.

5.Геродот. Мельпомена 24. Історії в дев'яти книгах. К.: Наукова думка, 1993

6.Граков Б.Н. Скифы. М.: Издательство МГУ, 1971

7.Котляр М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. К.: Наук. думка, 1971. 174 с.

8.Коцур В.П. Історіографія українського скарбознавства. Український нумізматичний щорічник, 1, 2017, С.15-32.

9.Mielczarek, M. Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe. Wrocław, 1989. 206 p.

10.Mielczarek, M & Orlyk, V. New find of Olbian coins. Tarashcha district, Kyiv region, Ukraine. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 2019. № 13, P.33–39 .

11.Орлик В. а До питання існування грошового обігу в населення лісостепової зони Правобережної Наддніпрянщини в V-I ст. до н.е. Проблеми і перспективи нумізматики Античної та Римської доби на теренах Південно-Східної Європи: тези доповідей І Міжнародного фахового семінару, присвяченого пам’яті В. О. Анохіна, 26 вересня 2019 року. Меджибіж-Житомир, 2021. С.9-11.

12.Орлик В. b Діобол Сатира I (430—390 рр. до н.е.) з півдня Кіровоградщини. Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції, 13-14 травня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С.13-16.

13.Орлик В. a. До питання існування грошового обігу на території Дніпровського Правобережного Лісостепу (V – I ст. до н.е.). Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей І Міжнародної наукової конференції, 13 травня 2020 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С.9-13.

14.Орлик В.М. c. Знахідки античних монет VI-I ст. до н. е в басейні р. Тясмин. Український нумізматичний щорічник. Вип.5. Переяслав. 2021. С.5-44.

15.Орлик В. b Знахідки в басейні р. Тясмину мідних монет Ольвії з Деметрою та «істрійським» варіантом міської емблеми. Український нумізматичний щорічник. Вип.4. 2020. С.5-13.

16.Орлик В., Коцур В., Цыганенко Л. Клад ольвийских монет «борисфенов», найденный в Городищенском районе Черкасской области весной 2018 года. Acta Archaeologica Lodziensia. 2019. №65. C.39-50.

17.Орлик В. Нумізматичні свідчення торговельних та військових зв’язків руських земель Великого князівства Литовського з державою Тевтонського ордену в Пруссії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. 1 (136). 2018. С.54-59.

18.Orlyk, V., & Orlyk, S. The New Find of a Bronze Coin of Kerkinitis in the Middle Dnieper Ukraine (Horodysche District, Cherkasy Region, Ukraine). Danubius. 2020. XXXVIII. P.9-23.

19.Pyzyk M. Regional bias in late antique and early medieval coin finds and its effects on data: three case studies. Український нумізматичний щорічник. Вип.5. Переяслав. 2021. С.197-210

20.Скорый С., Зимовец Р. К проблеме товарно-денежных отношений у населения Восточноевропейской Лесостепи в скифскую эпоху. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки. Вип. 21. Кіровоград, 2014. С.141-156.

21.bosporan-kingdom.com: 1: Паспорт монеты 000-1033. URL: https://bosporan-kingdom.com/000-1033/ (дата звернення 17.01.2022).

22.bosporan-kingdom.com: 2: Паспорт монеты 000-1146. URL: https://bosporan-kingdom.com/000-1146/ (дата звернення 17.01.2022).

23.Форум Violity. Клад монет Боспорское Царство Пантикапей Тетартеморий. URL: https://forum.violity.com/viewtopic.php?t=2060194&postdays=0&postorder=asc&start=0 (дата звернення 17.05.2022).

24.Аукціон Violity. Комплекс монет Боспорского Царства Гермонасса Пантикапей. URL: https://violity.com/101976266-kompleks-monet-bosporskogo-carstva-germonassa-pantikapej (дата звернення 17.05.2022).
Опубліковано
2022-06-30