ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: 30 РОКІВ ДОСВІДУ

  • Леся Коцур Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-8996-1606
Ключові слова: державотворення, нормативно-правові акти, закон, декрет, указ, державне будівництво

Анотація

У статті проаналізовано процес державотворення незалежної України крізь призму нормативно-правових документів прийнятих упродовж останніх тридцяти років. Розкрито особливості прийняття актів, які прискорили процес унезалежнення України від СРСР та сформували кістяк майбутньої державності; документів прийнятих у перші роки розбудови молодої держави, які ухвалювалися в процесі гострих суперечностей між різними гілками влади, зокрема Президентом і Верховною Радою України; нормативно-правових актів кінця 1990-х – перших десятиліть 2000-х рр., які чітко розкривають вплив фінансових, геополітичних та цивілізаційних чинників на прийняття відповідних документів. Окрему увагу приділено ролі Конституції України у процесі будівництва держави та іншим нормативним актам покликаним зміцнити самобутність українського народу, вирвавши її ідентичність з ідеологічних лещат Кремля. Показано, що попри наявну широку нормативну базу, багато документів носили суто декларативний характер, що мало вкрай негативні наслідки під кутом зору майбутніх державотворчих перспектив

Посилання

1.«Закони 16 січня»: які норми діють в Україні сьогодні, (2018). Слово і Діло. https://www.slovoidilo.ua/2018/01/16/infografika/polityka/zakony-16-sichnya-yaki-normy-diyut-ukrayini-sohodni.

2.25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави, (2016). [Г. В. Боряк (кер. авт. кол.), В. В. Головко (координатор проекту), В. М. Даниленко, С.В. Кульчицький, О.М. Майборода, В.А. Смолій (відп. ред.), Л. Д. Якубова, С. О. Янішевський], НАН України, Ін-т історії України. К. : Ніка-центр, 796 с.

3.Failed States Index, (2022). Джерело: https://fragilestatesindex.org/.

4.Бюлетень № 1. Засідання перше. Сесійній зал Верховної Ради України (1994). 11 травня, 10 год., Стенограма. https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/3470.html.

5.Вибори до Верховної Ради України 2006 року: Інформаційно-аналітичний збірник, (2006). У двох книгах. Книга 1, Редкол. Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук, Київ, Атіка, 606 с.

6.Декларація прав національностей України, (1991). 1 листопада. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1771-12#Text.

7.До 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України пропонуємо переглянути виставку “ … Виражаючи волю народу України…”» (2021). Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. https://tsdavo.gov.ua/novyny/15-lypnya-2020-r/.

8.Засідання сорок восьме. Сесійний зал Верховної Ради України, (1993). 21 січня, 13 год. 35 хв., Стенограма. http://static.rada.gov.ua/zakon/skl1/BUL16/210193_48.htm.

9.Засідання сорок сьоме (ранкове). Сесійний зал Верховної Ради України, (1992). 19 грудня, 10 год., Стенограма. http://static.rada.gov.ua/zakon/skl1/BUL16/191292_47.htm.

10.Засідання тринадцяте. Сесійний зал Верховної Ради України, (1992) 13 жовтня, 11 год., Стенограма. http://static.rada.gov.ua/zakon/skl1/BUL16/131092_13.htm.

11.Засідання чотирнадцяте. Сесійний зал Верховної Ради Української РСР, (1990). 23 травня, 16 год., Стенограма. http://static.rada.gov.ua/zakon/skl1/BUL11/230590_14.htm.

12.Засідання шістдесят перше. Сесійний зал Верховної Ради Української РСР, (1990). 11 липня, 10 год., Стенограма. http://static.rada.gov.ua/zakon/skl1/BUL11/110790_61.htm.

13.Звіти (2021). Національне агентство з питань запобігання корупції. Офіційний сайт, https://nazk.gov.ua/uk/zvity/.

14.Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення, (2011). У 2 т., Т. 2, Житомир : Рута, 448 с.

15.Інформаційні матеріали до 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України, (2020). Український інститут національної пам’яті, https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/zhurnalistam/informaciyni-materialy-do-30-richchya-progoloshennya-deklaraciyi-pro-derzhavnyy-suverenitet-ukrayiny.

16.Конституція України, (1996). Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 30, 141 с.

17.Обставини втрати Україною управління над ЧФ СРСР, поділ флоту та ознаки розкрадання – звіт ТСК, (2019). Ukrainian Military Pages. https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok1.html.

18.Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В.П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики», (2018). Конституційний Суд України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nh02d710-18#Text.

19.Парламент України: Вибори – 98, (1998). Інформаційно аналітичне видання, Ч.2. Центральна виборча комісія, Київ. С 7-87.

20.Первинні законодавчі акти (крім тих, що стосуються міжнародних договорів), (2021). Офіц. сайт Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/perv1/page15.

21.Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз, (2013). Монографія, За заг. ред. Ф.М. Рудича, Київ, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, С. 53.

22.Про Автономну Республіку Крим, (1995). Закон України, 17 березня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95/95-%D0%B2%D1%80#Text.

23.Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, (1999). Закон України, 21 вересня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text.

24.Про відповідальність за створення не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп (1991). Закон України, 18 вересня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1564-12#Text.

25.Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), (2019). Закон України, 7 лютого. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#Text.

26.Про внесення змін до Конституції України, (2004). Закон України, 8 грудня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2222-15#Text.

27.Про грошову реформу в Україні, (1996). Указ Президента України, 25 серпня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

28.Про державний кордон України, (1991). Закон України, 4 листопада. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text.

29.Про державну службу, (1993). Закон України, 16 грудня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text.

30.Про Збройні Сили України, (1991). Закон України, 6 грудня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text.

31.Про інвестиційну діяльність, (1991). Закон України, 18 вересня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text.

32.Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, (2002). Закон України, 21 листопада. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-15#Text.

33.Про місцеве самоврядування в Україні, (1997). Закон України, 21 травня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

34.Про Національну гвардію України, (2014). Закон України, 13 березня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text.

35.Про оборону України, (1991). Закон України, 6 грудня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

36.Про пенсійне забезпечення, (1991). Закон України, 5 листопада. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12#Text.

37.Про правонаступництво України, (1991). Закон України, 12 вересня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12#Text.

38.Про призначення Януковича В.Ф. Прем’єр-міністром України, (2006). Постанова Верховної Ради України, 4 серпня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-16#Text.

39.Про Раду національної безпеки і оборони України, (1998). Закон України, 5 березня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text.

40.Про столицю України – місто-герой Київ, (1999). Закон України, 15 січня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-14#Text.

41.Про телебачення і радіомовлення, (1993). Закон України, 21 грудня. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text.

42.Про утворення постійних комісій Верховної Ради Української РСР, (1990). Постанова Верховної Ради Української РСР, 12 червня, № 16-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16-12#Text.

43.Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики, (2014). Аналітична доповідь. С. І. Здіорук, А. О. Астаф’єв, М. Т. Степико, О.Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред. С.І. Здіорука. Київ: НІСД. 34 с.

44.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України), (2010). Рішення Конституційного Суду України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10#Text.

45.Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, (2010). Офіц. сайт Верховної Ради України,. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359#Text.

46.Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990-2019), (2021). НАН України, Ін-т історії України, Київ : Академперіодика. 592 с.

47.Україна: 30 років на європейському шляху, (2021). Ю.Якименко [та ін.]. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 392 с.

48.Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття, (2007). Редрада В.М. Литвин (голова та ін.). Редкол: В.А. Смолій, Ю.А. Левенець (співголови) та ін., Київ: Парламентське вид-во. 957 с.

49.Харківське доповнення до газового контракту Тимошенко-Путіна. Текст документу, (2010). Українська правда. https://www.pravda.com.ua/articles/2010/04/22/4956389/.

50.Юлія Тимошенко – новий Прем’єр-міністр України, (2007). Радіо Свобода. https://www.radiosvoboda.org/a/974301.html.

51.Янукович підписав закон, що затверджує позаблоковий статус України, (2011). Дзеркало тижня. https://zn.ua/ukr/ARCHIVE/yanukovich_pidpisav_zakon,_scho_zatverdzhue_pozablokoviy_status_ukrayini.html.

52.Губар, О. (2018). Мовний закон Ківалова-Колесніченка визнали неконституційним через процедурні порушення. Deutsche Welle, https://p.dw.com/p/2tTRK.

53.Казанський, Д. (2018). Парламентські літописи: як голосували українці у 1994-2014. Український тиждень. https://tyzhden.ua/Politics/221717.

54.Кармазіна, М. (2010). Пріоритети й орієнтири Президента України Віктора Ющенка: Аналіз документів (23 січня 2005 р. – 24 лютого 2010 р.). Політичний менеджмент, №5. С 50-67.

55.Коцур, Л. (2020). Етнополітичні виклики в Україні наприкінці 1980-х у 1990-х рр.: хронологія подій. Соціум. Документ. Комунікація, № 9/2. С. 98-99.

56.Леошко, В. (2020). Із повсякденності складається епоха. Голос України. http://www.golos.com.ua/article/332412.

57.Литвиненко, О. (2014). Ризики регіоналізації мовної політики: негативний досвід АР Крим. Аналітична записка, Національний інститут стратегічних досліджень, http://old2.niss.gov.ua/articles/1619/.

58.Магомедов, А. (2021). «Україна і НАТО в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Переяслав. С. 75-78.

59.Маковська, Н. (2010). Декларації про державний суверенітет України. Унікальний документ. С. 167-179.

60.Марчук, Є. (1999). П’ять років української трагедії. С. 12.

61.Роман, Д. (2015). Люстрація в Україні та європейські стандарти: формування демократії, спроможної себе захистити. Проєкт «Справедливе правосуддя». С. 17.

62.Ткаченко, В. (2019). Тенденції розвитку шкільної мовної освіти в Україні (1959-2013 рр.). Дис… на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Освіта/Педагогіка, Херсон-Тернопіль, С. 179-180.

63.ЦДАВО, ф. 1, оп. 16, спр. 4490, арк. 107.

64.ЦДАВО, ф. 1, оп. 16, спр. 4490, арк. 58.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО), ф. 1, оп. 16, спр. 4490, арк. 34.
Опубліковано
2022-06-30