ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДИ З НАРОДОМ

  • Людмила Шимченко, кандидат філософських наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-2165-1377
  • Денис Мірошніченко, кандидат історичних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-9552-0847
  • Дeнис Костенко, студент Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: цифрова трансформація, комунікація, комунікаційна революція, інформаційне поле, інформація як ресурс, органи державної влади, електронні послуги, електронні звернення, петиції

Анотація

Публікація присвячена дослідженню цифрової трансформації України в ракурсі ефектизації комунікації влади з народом. За рахунок цифрових технологій забезпечується механізм відкритості інформаційного поля, доступності у використанні інформації як ресурсу. У статті акцентується увага як на позитивних сторонах цифрової трансформації (наближення до світових технологічних змін, поліпшення в сфері послуг для населення, зниження рівня корумпованості державних органів влади та ін.), так і на негативні у формі зростання можливостей до цілеспрямованої обробки масової свідомості людей з послідуючими негативними проявами: девальвацією цінностей, гіпердевіантною поведінкою частини населення, асоціальними діями. Особлива увага звернута на негативні впливи на молодь, підлітків з послідуючими невротизаційними проявами.

Зважаючи на масовізацію негативних проявів, у статті особливу увагу звернуто на механізми ефективної кіберсоціалізації молоді, людей з особливими потребами, осіб старшого віку. Акцентовано увагу на розробці та шляхах до реалізації Національної стратегії зі створення безбарєрного простору в Україні. Рівень нових використовуваних форм комунікації настільки високий, що автори взяли на себе сміливість погодитись з думкою частини науковців про комунікативну революцію, про цифрову комунікацію як стратегічний засіб розвитку сучасного суспільства.

На користь думки про цифрову комунікацію як базис для соціальної революції в статті наводяться аргументи: рівня, кількості і якості електронних послуг; участі людини в системі електронних платежів; поширення мережі Інтернет, зростання цифрової грамотності та ін. Для проведення ефективної соціальної революції в статті особливу увагу звернуто на «правильне насичення» інформаційного поля, на необхідності формування моделі публічного управління з базовою цифровою платформою, електронним урядуванням та загальною цифровізацією соціуму. Окремо в статті звернута увага на підготовці спеціалістів, відповідальних за комунікації в державних органах.

Сучасна нормативно-правова база не охоплює всі основні елементи, необхідні для забезпечення ефективної комунікації між владою і народом, тому варто вказати на необхідність подальших наукових досліджень проблеми цифрової трансформації в Україні, особливо що стосується технологій по забезпеченню поліпшення комунікації влади з народом і навпаки.

Посилання

1. Архірейська Н.В., Кучкова О.В. Сучасні тренди платіжного ринку України – безготівкові розрахунки та електронні гаманці. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/81.pdf (актуальність 24.12.2021).

2. Експерти НІСД обговорили питання моніторингу виконання Плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. URL : https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertky-nisd-obhovoryly-pytannya-monitorynhu-vykonannya-planu-zakhodiv-na-2021 (актуальність 3.01.2022).

3. За рік карантину кількість українців у соцмережах зросла на сім мільйонів. URL : https://www.dw.com/uk/za-rik-karantynu-kilkist-ukraintsiv-u-sotsmerezhakh-zrosla-na-sim-milioniv/a-56899697 (актуальність 27.12.2021).

4. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (актуальність 3.01.2022).

5. Національна економічна стратегія 2030. URL : https://nes2030.org.ua/ (актуальність 26.12.2021).

6. Питання Міністерства цифрової трансформації. Постанова КМ України від 18 вересня 2019 року № 856. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text (актуальність 26.12.2021).

7. Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні. Указ Президента України від 03.12.2020 р. № 533. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533/2020#Text (актуальність 3.01.2022).

8. Розвиток електронних послуг. URL : https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/rozvitok-elektronnih-poslug (актуальність 28.12.2021)

9. Розпутенко І. Інформаційне суспільство. URL : https://matrix-info.com/informatsijne-suspilstvo/ (актуальність 3.01.2022).

10. Романенко Є. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства. URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik9/fail/Romanenko.pdf (актуальність 27.12.2021)

11. Скорик О.О., Рябоконь Н.П. Цифрова трансформація моделі публічного управління, зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/52.pdf (актуальність 25.12.2021).

12. Цифрова трансформація соцсфери – Єдина електронна система дозволить заощадити до 11 млрд. грн.. щороку. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/cifrova-transformaciya-socsferi-yedina-elektronna-sistema-dozvolit-zaoshchaditi-do-11-mlrd-grn-shchoroku (актуальність 25.12.2021).

13. Global Social Mobility Index 2020. World Economic Forum. 2020. URL : http://www3.weforum.org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf (актуальність 28.12.2021).

Біографії авторів

Людмила Шимченко, кандидат філософських наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри документознавства та методики навчання,  Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Денис Мірошніченко, кандидат історичних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05