НЕОЛОГІЗМИ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В ІНТЕРНЕТНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • Людмила Довбня, кандидат філологічних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-5353-3327
  • Тамара Товкайло, кандидат філологічних наук, доцент Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-7142-3164
Ключові слова: комунікація, неолексеми, контекст, семантичні процеси, унормування, мовлення, мова, інтерпретація

Анотація

Значення мови як ретранслятора інформації, кваліфікатора досвіду, основного засобу спілкування, матеріального виразника ментальності стає чимраз очевиднішим. Мова відтворює об’єктивну пізнану дійсність і є одним з індивідуальних маркерів нації, вона забезпечує комунікацію у всіх сферах суспільного життя.

Нові медійні контексти спонукають до розвитку незвичних неосемем, але це явище можливе за умови, якщо проєкція похідного значення закладена в семантиці вихідного лексико-семантичного варіанта. Неологізм становить собою номінативну одиницю, що утворилася за продуктивною і регулярною словотвірною моделлю в певний період розвитку суспільства і може перейти в розряд загальновживаної лексики за умови її мовленнєвої актуальності й частотності використання, перш за все – у засобах масової комунікації.

Перша чверть ХХІ ст. поставила людство загалом і український соціум зокрема перед новими викликами. Цей період для всієї планети означився появою нового вірусу SARS-CoV-2, що спричинив розвиток хвороби covid-19. Висвітленню індивідуальних і соціальних, фізичних і психологічних проблем, пов’язаних із захворюванням, що викликається зазначеним вірусом, приділяють значну увагу журналістські видання. Вони закріплюють у суспільному мовленнєвому вжитку інновації, що виникли у процесі міжособистісної комунікації та огранилися в журналістському опрацюванні.

У статті демонструється контекстна реалізація зазначених лексем, які є домінантами інтернет-ужитку. Саме вони характеризують не лише психологічний стан людей, прояви їхньої тривожності, страху, емоційну напругу тощо, а й кризу в економіці, що не могла не позначитися на фінансово-матеріальному становищі багатьох родин.

Неологізми, тематично пов’язані з номінаціями на позначення нового вірусу та його впливу на людину й суспільство, слід класифікувати з огляду на їх лексико-граматичну приналежність, морфемну будову, стилістичне забарвлення тощо. Потребує унормування і їх правопис.

Презентуючи новини з усіх сфер життя, засоби масової комунікації використовують живомовний лексичний матеріал, трансформують його і вводять у суспільне мовлення.

Інноваційна лексика є мовним маркером сучасного суспільства. Потрапляючи в засоби масової комунікації, вона набирає нових проявів на мовленнєвому рівні і потребує подальшого лінгвістичного опрацювання і фахової інтерпретації. Особливо актуальним це є для тієї частини лексики, яка із плином часу перейде з мовленнєвого обігу до мовної системи. Потребують упорядкування та унормування лексико-семантичні, словотвірні, графічні й орфографічні аспекти, пов’язані з уживанням неолексем у засобах масової комунікації.

Описані лексичні маркери сучасності не вичерпують усього обсягу наявних новотворів, а дають лише загальне уявлення про динаміку змін у словниковому складі сучасної української мови, тому перспективи подальших розвідок полягають не лише в розширенні об’єкта аналізу, а й у визначенні та описі специфіки семантичних процесів, що спричиняють розвиток нових значень, та у виявленні й інтерпретаціях словотвірних процесів і моделей, що є регулярними і продуктивними під час творення неолексем.

Посилання

1. Дзюбіна О.І. Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів соціальних мереж TWITTER та FACEBOOK: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 206 с.

2. Довбня Л.Е. Інноваційна суспільно-політична лексика України: семантико-словотвірна мотивація. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог, 2015. Вип. 53. С. 103-107.

3. Довбня Л.Е. Лексика, породжена сьогоденням. Social function of science, teaching and learning: Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. 517 p. P. 396-401.

4. Довбня Л.Е., Товкайло Т.І. Постать Івана Франка в історії української мовознавчої науки. Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Історичні науки». Переяслав, 2020. Вип. 10. С. 240-260.

5. Єрмоленко С. Сучасні проблеми дослідження літературної мови. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Київ: ВЦ «Київський університет», 2001. Вип. ІV. С. 3-12.

6. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: Монографія. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. 336 с.

7. Кочерган М.П. Слово і контекст : монографія. Львів: Вища школа, 1980. 184 с.

8. Навальна М.І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст.: монографія. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. 328 с.

9. Поліщук Н. Активність інноваційних процесів у словниковому складі сучасних мас-медіа. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. № 842. С. 146–150.

10. Семен Н., Тополюк К. Інноваційна лексика в мові сучасних веб-медіа (на прикладі інтернет-варіанту газети «День»). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. 2020. Вип. 4. С. 205-210.

11. Тараненко О.О. Словотворення української мови в аспекті її сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець XX – початок XXI ст.). Мовознавство. 2015. № 1. С. 3-32.ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

12. BBC опублікувало «Словник епохи коронавірусу». URL: https://detector.media/infospace/article/176308/2020-04-12-bbc-opublikuvalo-slovnik-epokhi-koronavirusu/

13. В Україні за добу виявили 24 747 нових випадків коронавірусу. Найбільше – у Києві. URL: https://babel.ua/news/72686-v-ukrajini-za-dobu-viyavili-24-747-novih-vipadkiv-koronavirusu-naybilshe-u-kiyevi

14. Вчені зробили новий COVID-прогноз для України. URL: https://news.depo.ua/ukr/news/vcheni-zrobili-noviy-covid-prognoz-dlya-ukraini-skilki-khvorikh-prognozuyut-shchodnya-202111101388885

15. Дистанційне навчання на кафедрі ЕРСЗ. URL: https://firsz.duit.edu.ua/education-news/distance-learning-ersz/

16. Друль О. Український ефективний R₀ і ковід-прогноз. URL: https://zbruc.eu/node/97333

17. З’явилася карта-прогноз поширення коронавірусу у найближчі 3 місяці. URL: https://api.visicom.ua/uk/posts/koronavirusuhan2

18. КовІдіоти... або трішки про те, як наші люди карантину «дотримуються». URL: https://www.facebook.com/watch/?v=838175793318915

19. «Ковідіоти»: Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину. URL: https://www.dw.com/uk/ковідіоти-німеччина-обговорює-протести-проти-коронавірусного-карантину/a-53438461

20. Ковідіоти та антивакси не бачать небезпеки штаму «Дельта» – Ляшко. URL: https://aspi.com.ua/news/zdorovya/kovidioti-ta-antivaksi-ne-bachat-nebezpeki-shtamu-delta-lyashko#gsc.tab=0

21. Коронавірус в Україні: В Україні – 24 747 нових випадків коронавірусу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3348737-v-ukraini-24-747-novih-vipadkiv-koronavirusu.html

22. Коронавірусна арифметика. Скільки насправді інфікованих в Україні. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200714-koronavirusna-aryfmetyka-skilky-naspravdi-infikovanyh-v-ukrayini/

23. Коронакриза в гаманці: скільки коштував Україні карантин та коли економіка оговтається від удару. URL: https://tsn.ua/groshi/koronakriza-v-gamanci-skilki-koshtuvav-ukrayini-karantin-ta-koli-ekonomika-ogovtayetsya-vid-udaru-1557258.html

24. Коронакриза вдарила по Києву: Кличко оцінив втрати в понад 1 млрд грн. URL: https://glavcom.ua/kyiv/news/koronakriza-vdarila-po-kijevu-klichko-ociniv-vtrati-v-ponad-1-mlrd-grn-703211.html

25. Коронакриза: МВФ попереджає про можливі протести через зростання нерівності. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/04/03/novyna/ekonomika/koronakryza-mvf-poperedzhaye-pro-mozhlyvi-protesty-cherez-zrostannya-nerivnosti

26. Коронакриза: Петрашко заявляє, що економіка України пройшла пік падіння. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213465-koronakriza-petrasko-zaavlae-so-ekonomika-ukraini-projsla-pik-padinna.html

27. Коронакриза призвела до найбільшого безробіття з часів «Великої депресії» – ООН. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-55807880

28. Коронакриза: світова економіка втратила чверть мільярда робочих місць. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3177930-koronakriza-svitova-ekonomika-vtratila-cvert-milarda-robocih-misc.html

29. Лукашенко не звернеться до народу через «коронапсихоз». URL: https://tsn.ua/svit/lukashenko-ne-zvernetsya-do-narodu-cherez-koronapsihoz-1537293.html

30. Медикам доплатять за Zoom-заняття. URL: https://newsyou.info/medikam-doplatyat-za-covid-zagruzku

31. Онлайн-заняття від Альони Сірант. URL: http://www.boyarka.cspr.info/2020/10/15971/

32. Осінній ковід-прогноз: локдаун ймовірний не раніше листопада. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3311965-osinnij-kovidprognoz-lokdaun-jmovirnij-ne-ranise-listopada.html

33. Парад в Білорусі 9 травня попри пандемію коронавірусу: з’явилася різка реакція ВООЗ. URL: https://news.24tv.ua/parad_v_bilorusi_9_travnya_popri_pandemiyu_koronavirusu_zyavilasya_rizka_reaktsiya_vooz_n1338343

34. Сфера туризму відновлюється після «коронакризи», але дуже повільними темпами. URL: https://hromadske.ua/posts/sfera-turizmu-vidnovlyuyetsya-pislya-koronakrizi-ale-duzhe-povilnimi-tempami

35. У Дніпрі відбувся марш «ковідіотів» та антивакцинаторів – протестували проти карантину та щеплень. URL: https://dniprograd.org/2021/05/16/u-dnipri-vidbuvsya-marsh-kovidiotiv-ta-antivaktsinatoriv-protestuvali-proti-karantinu-ta-shcheplen_88079

36. У Німеччині прокурори визнали необразливим термін «ковідіоти». URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/2/7113891/

37. Це коронапсихоз і божевільня: Історії людей, які не вірять в коронавірус. URL: https://hromadske.ua/posts/ce-koronapsihoz-i-bozhevilnya-istoriyi-lyudej-yaki-ne-viryat-v-koronavirus

38. Що відбувається: якщо близькі – ковідіоти. URL: https://soundcloud.com/radio-nv/shcho-vdbuvatsya-yakshcho-blizk-kovdoti-yak-splkuvatisya-z-timi-khto-zaperechu-covid-19

39. Яка різниця між ковідіотом і короніалом? URL: https://wz.lviv.ua/news/427415-yaka-riznytsia-mizh-kovidiotom-i-koronialom

40. Covid-штам Омікрон: чи зафіксовано випадки в Україні. URL: https://health.fakty.com.ua/ua/novyny/covid-shtam-omikron-chy-zafiksovano-vypadky-v-ukrayini/

41. Plan like a pro: цікаві ідеї використання сервісу Zoom. URL: https://naurok.com.ua/post/plan-like-a-pro-cikavi-ide-vikoristannya-servisu-zoom

Біографії авторів

Людмила Довбня, кандидат філологічних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання; доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Тамара Товкайло, кандидат філологічних наук, доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-05-05