КОМУНІКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ОБЛАСНИХ КРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ПЕРШИЙ ДОСВІД

  • Наталия Бем, кандидат історичних наук, доцент Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0002-3610-7948
  • Тетяна Курченко, кандидат історичних наук, доцент Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0003-2704-6482
Ключові слова: музей, соціальні комунікації, музейна комунікація, комунікативні інструменти, інтернет-комунікація, обласні краєзнавчі музеї, онлайн-доступ, загальнонаціональна пандемія

Анотація

У статті розглядаються трансформації, які відбулись у соціокомунікаційній діяльності музеїв України у зв’язку із запровадженням загальнонаціональних карантинних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19. Введення жорстких соціальних обмежень змусило музеї усього світу терміново перевести свою роботу в онлайн режим та зосередитись переважно на сучасних комунікативних інструментах, що уможливлювали віддалений доступ до музейних колекцій та онлайн-комунікацію із суспільством. Вже за перші півроку карантинних обмежень кожна музейна установа обрала для себе найбільш ефективні форми роботи, чим збагатила загальний досвід організації онлайн-діяльності в інститутах соціальної пам’яті. Предметом аналізу у статті є особливості перебудови соціальної комунікації обласних краєзнавчих музеїв України в початковий період локдауну та адаптованого карантину за допомогою використання сучасних інструментів. Визначено, що регіональні музейні установи, спираючись на рекомендації урядових установ, міжнародних та вітчизняних музейних комітетів та власний досвід, накопичений в докарантинний період, зуміли перебороти розгубленість перших днів і тижнів обмеження офлайн-діяльності та запропонувати суспільству оптимальні інструменти та форми доступу до музейних колекцій.

Авторами статті було з’ясовано, що основними каналами комунікації обласних краєзнавчих музеїв стали соціальні мережі, і в першу чергу мережа Фейсбук. В організації діяльності регіональних музеїв в перші місяці карантинних обмежень активно почали використовувались такі форми комунікації як онлайн-виставки, онлайн-конференції, онлайн-флеш-моби для дорослих та дітей, віртуальні зустрічі з кураторами музейних колекцій, майстер-класи в режимі онлайн, засідання у віддаленому режимі музейних гуртків тощо. В статті зазначається, що вже два роки поспіль людство продовжує жити в умовах пандемії і пристосовуватися до нових умов комунікації, отже досвід, набутий українськими краєзнавчими музеями в процесі налагодження комунікації із місцевими громадами в перші місяці соціальних обмежень, продовжує залишатися цікавим та актуальним

Посилання

1. Андрощук Г. COVID-19 і музеї: економічний вплив, цифровізація, комунікація, безпека. Юридична газета online. 2020. 22 червня. URL: https://cutt.ly/SnTy8sG

2. Антоненко В., Хуткий В. Музеї як туристичний ресурс в умовах пандемії COVID-19: виклики та нові можливості. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. 2021. 4(1). С. 54-73.

3. Буцикіна Є. Музеї після локдауну: відкриваючи нові напрямки руху. Korydor. Журнал про сучасну культуру. 2020. 6 серпня. URL: http://www.korydor.in. ua/ ua/ opinions/museums-after-lock-down.html

4. Зінченко О. Що не так із сайтами українських музеїв. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/01/21/108504/

5. Курченко Т. Стан доступу та збереження історико-культурної спадщини України на веб-сайтах обласних краєзнавчих музеїв України. Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-культурної спадщини в Україні: монографія / Тюрменко І. та ін. Київ: Талком, 2017. С. 128-142.

6. Курченко Т. Є. Соціокомунікативна діяльність музейних установ України в умовах інформаційного суспільства. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.М. Ягодзінського. Київ : Талком. 2020. С. 137-152.

7. Міністерство культури України. Музеї, заповідники, заклади музейного типу України. URL : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245062916&cat_id=244908588

8. Museums, museum professionals and COVID-19: ICOM and UNESCO release their full reports. URL: https://icom.museum/en/news/museums-museum-professionals-and-covid-19-survey-results/

9. NEMO report on the results of a survey of museums on work in a COVID-19 pandemic. URL : https://www.ne-mo.org/advocacy/our-advocacy-work/museums-during-covid-19.html

10. Передерій І. Г., Білан Н. В. Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і перспективи розвитку. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 72-79.

11. UNESCO. COVID-19 : UNESCO and ICOM concerned about the situation faced by the world's museums. URL: https://en.unesco.org/news/COVID-19-unesco-and-icom-concerned-about-situation-faced-worlds-museums

12. UNESCO report: Museums around the world to face COVID-19. URL: http://unesdoc.unesco.org/in/ document.

Біографії авторів

Наталия Бем, кандидат історичних наук, доцент, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

Тетяна Курченко, кандидат історичних наук, доцент, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

Опубліковано
2022-05-05