УНІВЕРБАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИЯВІВ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В МОВІ ЗМІ

  • Yuliia Kaluzhynska
Ключові слова: мова газет, негативна оцінка, універбати, експресивізація

Анотація

У статті виявлено та проаналізовано функціонування універбатів у мові українських газет. Було визначено, що універбати утворюються суфіксальним шляхом та подекуди є носіями негативної оцінки, проте найкраще це простежується в контексті. Цей процес є виявом прагнення авторів до образності, інтенсивності та стислості. Вживання універбатів у газетах повʼязано з тим, що саме сучасний медіапростір найяскравіше та найрізноманітніше віддзеркалює динаміку суспільних та мовних змін, де спостерігається трансформації на лексико-семантичному та словотвірному рівнях. Вияви універбатів простежено в текстах на соціальну та політичну тематику, рідше в темі про військові події на сході України.

Посилання

1. Dumchak I. M. Univerbatsiia v ukrainskii movi / avtoref. dys… kand. filol. nauk : 10.02.01 / Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka. Ivano-Frankivsk, 1998 – 18s.

2. Klymenko N. F. Univerbatsiia // Ukrainska mova. Entsyklopediia / Redkol.: Rusanivskyi V. M., Taranenko O. O. (spivholovy), Ziabliuk M. P. ta in. K.: Vydvo

«Ukr. entsykl.» im. M. P. Bazhana, 2000 – S – 688

3. Navalna M. I. Novitni leksychni protsesy v movi internetvydannia «Ukrainska pravda» na pochatku KhKhI st. // Studia Ukrainica Posnaniensia.– 2015.– vol. III. pp.– 163–171.

4. Navalna M. I. Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku KhKhI st. : monohrafiia. Kyiv : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2011. 328 s.

5. Neliuba A. M. Univerbatsiia yak vtorynnyi sposib naimenuvania realii // Lingvistychni doslidzhennia. Zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv, 1992.– S.– 67–71.

6. Neliuba A. Yavyshcha ekonomii v slovotvirnii nominatsii ukrainskoi movy. Kh., 2007 – 302 s.

Біографія автора

Yuliia Kaluzhynska

викладач кафедри документознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА