ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЛАТВІЙСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (1992-2019 РР.)

  • Неоніла Красножон Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0003-4735-0641
Ключові слова: Україна, Латвійська Республіка, договірно-правові відносини, принципи, політико-дипломатичний діалог, торговельно-економічна сфера, інвестиційний клімат

Анотація

Для історичного осмислення на сучасному етапі розвитку держави Україна в роки незалежності необхідно проводити аналіз нормативного забезпечення її взаємовідносин із державами, які пройшли шлях від російської окупації до незалежності, євроінтеграції і є досвідними в побудові і реалізації власне особистого політичного курсу, розбудови правових і соціальних національних цінностей. Метою дослідження постало визначення взаємовпливів нормативного забезпечення формування міждержавних зв’язків України і Латвії і суспільно-політичного життя суспільств. У статті розкриваються основні політичні, економічні та гуманітарні чинники, які впливали на формування договірної правової бази між Україною та Латвією у 1992-2019 рр. Акцентується увага на основоположних принципах, якими керувалася Україна та Латвія у процесі становлення договірно-правових відносин у досліджуваний період, а саме: суверенна рівність, відмова від застосування сили чи погрози силою; непорушність кордонів і територіальної цілісності; мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні справи; поважання прав людини і основних свобод, рівноправності і права народів розпоряджатися своєю долею; взаємовигідного співробітництва; сумлінного виконання міжнародних зобов’язань.

Наголошується, що між двома державами у досліджуваний період налагоджені дружні відносини, підписані між ними договірно-правові документи відзначаються правовою якістю та політичною виваженістю, з максимальним урахуванням міжнародних договорів та національних інтересів обох держав. Констатується на прикладах взаємозв’язок суспільно-політичного контексту і права, як суспільних явищ. Однак, в ході двосторонньої співпраці між Латвією та Україною були виявлені і цілий ряд проблем, які на сьогодні вимагають свого нагального вирішення у правовому підґрунті. Загалом у статті доводиться, що рівень українсько-латвійських договірно-правових відносин є досить високим, завдяки чому є перспективи для поглиблення і розвитку зв’язків і в політичній, і в торгово-економічній, і гуманітарній, і освітній, і туристичній, і культурологічній сферах.

Посилання

1. Договірно-правова база між Латвією та Україною. Двосторонні латвійсько-українські відносини. Посольство Латвійської республіки в Україні. URL: https://www2.mfa.gov.lv/ua/ukraine/dvostoronni-latviysko-ukrayinski-vidnosini.

2. Договірно-правова база між Україною та Латвією. Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia: Homepage. URL: https://latvia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/87-dogovirno-pravova-baza-mizh-ukrajinoju-ta-latvijeju.

3. Катерина Зарембо, Елізабете Візгунова Партнерство навколо схожих проблем: аудит відносин між Україною та Латвією. Європейська правда. 22.03.2018. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2018/03/22/7079113/.

4. Договір між Україною та Латвійською Республікою про дружбу та співробітництво. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/c 271.

5. Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна–Латвія: дискусійна записка. Київ. 2016. 56 c. URL: https://docplayer.net/74223496-Olena-betliy-audit-zovnishnoyi-politiki-ukrayina-litva-diskusiyna-zapiska.html.

6. E.g. Latvias Republikas Ārlietu Ministrija, Ārlietu ministra ikgadējasi ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikas un Eiropas Savienības jautājumos 2017. Gadā. URL: https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/58797-arlietu-ministra-ikgadejaiszinojums-par-paveikto-un-iecereto-darbibu-valsts-arpolitika-un-eiropassavienibas-%20jautajumos-2017-gada.

7. The President’s News Conference With President Viktor Yushchenko of Ukraine in Kiev, Ukraine April 1, 2008. Administration of George W. Bush, 2008 / Apr. 1. P. 443-448. Retrieved from: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PPP-2008-book1/pdf/PPP-2008-book1-doc-pg443.pdf

8. Україна і Латвія обговорили військову співпрацю. 04.06.2010. URL: https://www.unian.ua/society/364750-ukrajina-i-latviya-obgovorili-viyskovu-spivpratsyu.html.

9. Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України. Збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / За заг. ред. проф. Богатирьова Р. В. Київ: Заповіт, 2017. 148 c.

10. Україна і Латвія обговорили військову співпрацю. УНІАН. URL: https://www.unian.ua/society/364750-ukrajina-i-latviya-obgovorili-viyskovu-spivpratsyu.html.

11. Martseniuk R. Military Cooperation of Ukraine and the Baltic States (1991-2017). URL: http://eustudies.history.knu.ua/military-cooperation-of-ukraine-and-the-baltic-states-1991-2017/.

12. Normativie akti Latvijas Ārlietu ministria. URL: https://www.mfa.gov.lv/lv/normativie-akti.

13. Ліпкевич С. Я. Історичний досвід входження колишніх членів організації Варшавського договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України): автореф. дис. канд. іст. наук. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2007. 19 с.

14. Latvijas Avīze, “Latvija būs viena no retajām NATO valstīm ar 2% no IKP aizsardzībai”, 18/11/2018. URL: https://www.la.lv/latvija-bus-viena-no-retajam-nato-valstim-ar-2-no-ikp-aizsardzibai.

Біографія автора

Неоніла Красножон, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук,

доцент кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання,

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-01-10