МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО В 1900-1930-х рр.

  • Ірина Березанська Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-7182-5750
Ключові слова: митрополит Андрей Шептицький, Греко-католицька церква, діти-сироти, Національний музей, освітні заклади, меценатська діяльність, пам’яткоохоронна діяльність.

Анотація

У статті на основі комплексного аналізу наукових праць досліджується внесок митрополита Андрея Шептицького в розвиток та збереження культурно-мистецької спадщини українського народу. Основними напрямками фінансової допомоги митрополита Шептицького були: підтримка освітніх навчальних закладів – від дошкільних – до закладів вищої освіти; допомога малозабезпеченим сім'ям та сиротам; збереження мистецької спадщини та підтримка обдарованих молодих митців; пам’яткоохоронна діяльність.

У статті проаналізовано погляди митрополита на здійснення меценатської діяльності та способи її реалізації. Вся благочинна місія Андрея Шептицького була спрямована на отримання конкретних результатів від його роботи, які б зумовили системні зміни у культурному розвитку суспільства. Митрополит був ініціатором запровадження різних видів суспільної опіки для українського населення. Доведено, що Андрей Шептицький допомагав багатьом громадським організаціям, які підтримували матеріально незаможні верстви населення. Серед них – Марійські товариства, які діяли при церквах і допомагали бідним та незаможним людям; Крайовий комітет допомоги українському студентству, який надавав матеріальну підтримку студентам закладів середньої та вищої освіти; Товариство Вакаційних Осель –  влаштовувало відпочинок дітей у заміських комплексах, зокрема в с. Миловання Товмацького повіту та в с. Кошів Коломийського повіту.

Одним із першочергових завдань митрополита Андрея Шептицького було якісна освітня та виховна підготовка майбутніх священників у Львівській Духовній Семінарії. Для реалізації цього завдання митрополит часто відвідував освітній заклад, проводив бесіди з настоятелями та богословами, фінансово допомагав талановитим вихованцям отримати освіту за кордоном. Намагаючись підняти авторитет Греко-католицької церкви серед населення Галичини, митрополит Андрей Шептицький організовував конференції, реколекції, фінансував друковані видання.

Важливим аспектом меценатської діяльності Андрея Шептицького була допомога дітям-сиротам. У 1915 р. з його ініціативи було засноване товариство «Захист ім. Митрополита Шептицького для сиріт у Львові», яке піклувалося про їх різнобічний розвиток та самореалізацію в майбутньому. Окремим напрямом діяльності товариства була підготовка вихователів і підвищення кваліфікації педагогічних працівників для освітньо-виховних закладів, які фінансувалися греко-католицькою церквою.

Окремим вектором меценатської діяльності митрополита Шептицького було збереження мистецьких пам'яток та підготовка мистецької інтелігенції. Він підтримав заснування та сприяв діяльності Національного музею у Львові, фінансував проведення археологічних розкопок, сприяв підтримці обдарованих молодих митців, забезпечуючи їх навчання за кордоном. Серед стипендіатів митрополита Андрея Шептицького були Олекса Новаківський, Модест Сосенко, Михайло Бойчук, Яків Струхманчук, Іван Старчук, Станіслав Ігнацій Віткевич, Микола Федюк та ін.

Відомий меценат, громадсько-політичний діяч, митрополит Греко-католицької церкви зробив неоціненний внесок у розвиток української культури. Він був людиною, яка наділена надзвичайними якостями: людяністю, добротою, милосердям, цілеспрямованістю, повагою до інших. Його моральні принципи мають стати своєрідним орієнтиром для майбутніх поколінь.

Посилання

1. Божко Н., Цубов Л. Благодійницька та меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького у царині культурно-мистецької спадщини. Historical and Cultural Studies. 2015. Vol. 2, № 1. С. 28-29.

2. Боньковська О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях у 1918-1939 роках. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43647/05-Bonkovska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 13.09.2021).

3. Гаврилюк О. Н. Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках. Історичний архів. Наукові студії: зб. наук. пр. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. Вип. 5. С. 14-17.

4. Гентош Л. Багатогранна благочинна діяльність митрополита Андрея Шептицького. Мойсей українського духа / [авт-упоряд. О. Д. Михайлюк; наук. ред. Л. Гентос; літ. ред. О. Бойцун]. Львів: Артклас, 2015. С. 276-285.

5. Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький як засновник та меценат Національного музею у Львові: засади діяльності, пріорітети розвитку та історична спадщина. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168799/20-Gentoch.pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.02.2021).

6. Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923-1939: випробування ідеалів. Центр досліджень історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій берт. ун-ту. Львів: ВНТЛ Класика, 2019. 588 с.

7. Гладка Г. Українізація духовного життя в Станіславській єпархії в період єпископства Андрея Шептицького (1899-1900 рр.). Наук. вісник ІФБУ «Добрий Пастир»: зб. наук. праць. Богослов’я. 2015. Вип. 8. С. 47-53.

8. Івах О. Благодійність та меценатство митрополита Андрея Шептицького. Андрей Шептицький: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів: «СПОЛОМ», 2016. С. 300-311.

9. Кекош О. Освітні проекти митрополита Андрея Шептицького і виховання молоді. Актуальні питання гуманітарних наук. 2014. Вип. 10. С. 235-241.

10. Кекош О. Просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького. Молодь і ринок. 2012. № 1 (84). С. 62-66.

11. Мищишин І. Митрополит Андрей Шептицький як меценат української культури та шкільництва. Андрей Шептицький: наук. праці / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів: «СПОЛОМ», 2016. С. 201-216.

12. Мищишин І., Цюра С. Педагогічна й харитативна діяльність товариства «Захист для сиріт імені Митрополита Андрея графа Шептицького» (Галичина, 1918–1939 рр.). Pedagogika. Studia i Rozprawy. 2017, t. XXVI, nr 2, s. 283-294.

13. Небесняк Є, Михайлюк О. Андрей Шептицький – єпископ Станіславівський. Мойсей українського духа / [авт-упоряд. О. Д. Михайлюк; наук. ред. Л. Гентос; літ. ред. О. Бойцун]. Львів: Артклас, 2015. С. 73-78.

14. Рощина Л. О. Меценатська діяльність митрополита Андрея Шептицького. Наука. Релігія. Суспільство. 2008. № 1. С. 178-180.

15. Середа О. Митрополит Андрей Шептицький – покровитель українського мистецтва: штрихи до портрета. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2015. Вип. 7(23). С. 111-118.

Біографія автора

Ірина Березанська, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Опубліковано
2022-01-10