СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОВІДОМЛЕННЯХ

  • Tetiana Chuban
  • Tetiana Levchenko
Ключові слова: сленгова лексика, мова періодики, лексичні та граматичні, функціональні та стилістичні вияви

Анотація

Мова сучасних газет характеризується збільшенням експресивності. Виразна функція мови набуває нових виявів під час використання стилістично зниженої лексики, яка має потужний експресивний та емоційний потенціал. Існують численні праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені дослідженню цього шару лексики та умовам її функціонування в сучасних газетах та журналістському дискурсі. Незважаючи на велику кількість досліджень жаргонної лексики, її функціональний характер ще не повністю розкрито, ця специфічна проблема не стала предметом спеціальних досліджень в українському мовознавстві. Проблемі функціонування жаргону завжди приділяється увага на сторінках українських газет. Входження жаргонізмів у мову періодичних видань зумовлене необхідністю характеризувати оточення певних соціальних груп і використовувати їх як засіб емоційного вираження. Активне використання жаргонних одиниць у розмовному мовленні, кримінального та молодіжного жаргонів у мові українських ЗМІ, вказує на те, що вони виходять за межі традиційного вживання у соціальних діалектах та служать засобами виразності в газетних текстах.

Посилання

1. Beregovskaia E. M. Molodezhnyi sleng : formirovaniei funktsionirovanie / E. М. Beregovskaia // Voprosyiazykoznaniia. – 1996. – № 3. – S. 32–4

2. Mitrofanov E. V., Nikitina T. G. Molodezhnyi sleng : Opytslovaria / E. V. Mitrofanov, T. G. Nikitina. – M., 1994.

3. Mokienko V. M., Nikitina T. G. Bolshoi slovar russkogo zhargona / V. M. Mokienko, T. G. Nikitina. – SPb. :Norint, 2000. – 720 s.

4. NikolashynaT. Zoomorfizmy v zharhonno-slenhovii komunikatsii / T. Nikolashyna // http // revistas.ucm.es /fll /15781763 articulos / ESLC 0808110125A.PDF.

5. Stavytska L. Problemy v yvchennia zharhonnoi leksyky: Sotsiolin hvistychnyi aspekt / LesiaStavytska // Ukrainskamova. – 2001. – №1. – S. 55–68.

6. Stavytska L. Ukrainskyi zharhon. Slovnyk: 6. Mistytblyzko 4070 slivipona d 700 stiikykhslovospoluchen / Lesia Stavytska. – K. : Krytyka, 2005. – 496 s.

7. Taranenko O. O. Kolokvializatsiia, substandartyzatsiia ta vulharyzatsiia yak kharakterni yavyshcha stylistykysuchasnoi ukrainskoi movy (zkintsia 1980-khrr.) / O. O. Taranenko // Movoznavstvo. – 2002. – №4–5. – S. 33–39.

8. TretiakN. V. Zharhonna leksyka v drukovanykh ZMI (nominatyvno-ekspresyvna funktsiia) :avtoref. dys. Nazdobuttianauk. Stupeniakand. filol. nauk : 10.02.01

«Ukrainskamova» / N. V. Tretiak. – K., 2008. – 20 s.

9. Ukrainskamova: Entsyklopediia / [Redkol. : RusanivskyiV. M. (spivholova), Taranenko O. O. (spivholova), ZiabliukM. P. tain]. – 3-tievyd., zizminamyidop. – K.: Vyd-vo «Ukr. entsykl.» im. M. P.Bazhana, 2007. – 856 s.

10. Shevchenko L. I. Kontsepty teoriiintelektualizatsiiliteraturnoimovyvkontekstirozvytkustyl iumasovoiinformatsii / L. I. Shevchenko // Stylistyka

ukrainskoi literaturnoi movy: dyferentsialna diahnostyka

tekstu. – K., 2004. – S. 68–81.

11. ShchurI. I. Ukrainomovnyi kompiuternyi slenh: formuvannia i funktsionuvannia : dys. Kandydatafilol. nauk : 10.02.01 / ShchurIrynaIhorivna. – K., 2006. – 245 s.

Біографії авторів

Tetiana Chuban

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Tetiana Levchenko

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ І. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА