ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Людмила Шимченко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: децентралізація, електронний документообіг, системи електронного документообігу, публічне управління, електронні послуги, місцеві референдуми, територіальні громади, електронна взаємодія органів виконавчої влади.

Анотація

Публікація присвячена дослідженню рівня впровадження електронного документообігу в публічному управлінні як складової підвищення ефективності та прозорості діяльності органів державної влади. Електронний документообіг виступає ефективним інструментом організації та адміністрування інформації, на основі якої і відбуваються управлінські процеси. Обробка вхідних даних, аналітичне відпрацювання інформації, прийняття відповідних управлінських рішень – все це відбувається в умовах цифрової трансформації у вигляді електронних документів та за допомогою оптимізаційних механізмів у вигляді Систем електронного документообігу (СЕД). Оскільки інформаційні потоки є різно-типовими, багатоаспектними і кількісно великими, то й інформаційна інфраструктура, цифрові засоби для опрацювання такої інформації повинні бути відповідно ефективними. Від цього в великій мірі залежить діяльність органів державного управління  та місцевого самоврядування, вирішення проблем як державного, так і регіонального рівнів.

У статті звернуто увагу на нормативно-правове забезпечення запровадження електронного документообігу в публічному управлінні та вказано на необхідність своєчасного узаконення на рівні Конституції України змін по децентралізації у відносинах між центральними та місцевими органами влади при неухильному забезпеченні унітарного устрою нашої держави. Врахуванню підлягають і такі особливості децентралізації, як забезпечення територіальним громадам різнорівневого самоврядування (фінансового, ресурсного, функціонального та ін.) при збереженні територіальної цілісності, але з можливістю розвивати регіони.

Органи влади, створюючи спеціальні веб-портали, забезпечують можливість громадянам вступати в систему адміністративно-господарських відносин, переходити від однієї служби до іншої без необхідності знову посвідчувати свою особу. Інформація і послуги спеціально тематично групуються за життєвими ситуаціями або за конкретними галузями і в такому вигляді надаються громадянам у формі різноманітних документів. Така інформатизація приводить до корінного переосмислення ролі і структури органів влади. Завдяки простій взаємодії з органами влади і доступу до публічної інформації, офіційних документів і рішень адміністративних органів, громадяни мають кращу поінформованість і з більшим бажанням беруть участь у процесі вирішення державних справ. Тому особлива увага повинна бути звернута на удосконалення форм електронної демократії, зокрема – електронні послуги, місцеві референдуми, долучення до петиційної процедури, тощо. Відповідно на місцевому рівні, в контексті впровадження електронного документообігу, необхідним постає: впорядкування адміністративних процедур, стандартизація розпорядчих документів, застосування систем електронного документообігу в публічному управлінні та ін.

Враховуючи актуальність, багатогранність та комплексність проблеми впровадження електронного документообігу в публічному управлінні, варто обумовити подальшу необхідність досліджень інструментів організації та  адміністрування інформації в умовах удосконалення децентралізаційних процесів, вивчення інструментів місцевих референдумів, навчання персоналу територіальних громад, розбудова громадянського суспільства.

Посилання

1. Клюцевський В. І. Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.; 25.00.02 / Херсон. нац. техн. ун-т; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Одеса, 2019. 23 с.

2. Копняк К. В., Покиньчереда В. В. Електронний обіг в публічному управлінні: проблеми впровадження, переваги та перспективи. URL : https://cutt.ly/3QXGtsE (актуальність 20.06.2021)

3. МПНЕП – Мінцифри презентувало нові електронні послуги та документи в «Дію». URL : https://cutt.ly/zQXGizL (актуальність 2.07.2021)

4. Некрасов В. 10 нових електронних послуг: державний сервіс «Дія» отримав масштабний «апгрейд». Економічна правда 5 жовтня 2020 р. URL : https://cutt.ly/oQXGpUw (актуальність 30.06.2021)

5. ОССЕД – Огляд сучасних систем електронного документообігу. URL: https://cutt.ly/dQXGsDV (актуальність 30.06.2021)

6. ЗУ – Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26.01.2021 № 1135-ІХ. URL : https://cutt.ly/BQXGfbY (актуальність 27.06.2021)

7. ПЕДП – Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII. (редакція від 13.02.2020) URL : https://cutt.ly/jQXGjv7 (актуальність 28.06.2021)

Біографія автора

Людмила Шимченко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат філософських наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання

Опубліковано
2021-09-14

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##