АДАПТАЦІЯ БІБЛІОТЕК ДО РЕАЛІЙ ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ

  • Алла Овсієнко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: цифрові бібліотеки, інтернет, бібліотека, оцифрування бібліотеки, електронна бібліотека, інформаційні технології, сучасні програмні засоби

Анотація

Сьогодні вже неможливо зупинити швидке розповсюдження гаджетів, рідерів, мобільних телефонів як засобів доступу до ресурсів Інтернет, у тому числі до бібліотечного контенту глобальної мережі. Неможливо також змінити ситуацію у бік актуалізації електронного читання, загальновизначним є той факт, що найбільш ефективне інформаційно-бібліотечне обслуговування населення досягається шляхом створення електронних бібліотек. Електронні бібліотеки можуть складатися з колекцій електронних документів (оцифрованих традиційних матеріалів, або створених відразу в електронному вигляді), та систем з уніфікованим підходом до виробництва, зберігання, організації різноманітної інформації.

У роботі описані основні елементи оцифрування бібліотеки як складової інформаційного суспільства, що розвивається.

Бібліотечні сайти – це ворота в бібліотеку, її візитна картка в інтернет просторі. Акаунти у соціальних мережах та блоги різко підвищують інтерактивність обміну інформацією і відвідуваність бібліотечних сайтів, в цілому підвищують інтерес до бібліотеки з боку існуючих і потенційних користувачів.

Глобальна переорієнтація пріоритетів у роботі бібліотечно-інформаційних установ, у зв’язку зі створенням електронної бібліотеки, є очевидною, вона спрямовується на розвиток мережевих технологій, електронних ресурсів, інформаційного сервісу, бібліотечної кооперації.

Цифрові бібліотеки, електронні колекції, системи електронного резерву, онлайнові каталоги публічного доступу, бази даних електронних журналів та інші ІР стали популярними засобами доступу до джерел інформації. Створення електронних, цифрових бібліотек сприяє глобалізації світового інформаційного співтовариства, відкриває принципово нові умови доступу до віддалених ІР і забезпечує рівні права користувачів на отримання необхідної інформації.

У статті проаналізовано інтенсивність впливу Інтернету на довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотек, та  необхідність реорганізації довідково-бібліографічних служб, зміни у традиційних функціях бібліографії.

Посилання

1. Алферов М.І. Вибрані праці. Нанотехнології. Магістр-прес, 2013. 268 с.

2. Зборовська Н. Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема. Слово і час. 2007. № 6. С. 3-8

3. Ибрагимов, Р.Э. Интернет в помощь библиотекарю: взгляд молодого специалиста URL: http://www.uraledu.ru/node/26421.

4. Іванова М.В., Білінець Н.Г. Підвищення кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського в умовах цифровізації. Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття. Світогляд. № 6. 2009. С. 42-46. URL: http://surl.li/acxco

5. Ісайкіна О.Д. Медіакомунікації як інструмент маркетингу соціальних мереж. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. статей. Вип. 7. Переяслав-Хмельницький, 2019. С.123-141.

6. Кочеткова А. Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття. Світогляд. № 6. 2009. С.68-73. URL: http://surl.li/acxcr

7. Красножон В. Комп’ютерні технології в інформаційно-бібліотечній роботі. Основні аспекти та прогресивні технології діяльності бібліотек. Київ. 2011. С.46-51.

8. Пестрецова Л.А., Білько Є.М. Онлайн-архіви періодики: міжнародний досвід створення цифрових колекцій журналів мод. Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 6-8 жовтня 2020. С. 92-96. URL: http://surl.li/acxco

9. Степанов В.К. Бібліотека в цифровому просторі: занепад і руйнування або початок нової історії. URL: http://surl.li/acxcw

10. Торлін І. Г. Віртуальна експозиція на сайті Державної бібліотеки для дітей. Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології та нові форми співробітництва. Крым. 2003. Т. 2. С. 849-851.

Біографія автора

Алла Овсієнко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

викладач кафедри документознавства та методики навчання

Опубліковано
2021-09-14