БЛОГИ ЯК НОВІ ЗАСОБИ В СУЧАСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

  • Марина Навальна Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: блог, особистий блог, тематичний блог, історичні етапи журналістики, комунікація, нові медіа, нові комунікаційні технології, Інтернет

Анотація

Інформаційна сфера останнього десятиліття реалізувалася в інтеграції різних способів комунікації в інтерактивні інформаційні мережі. Об’єднання в одній системі текстів, зображень, символів та звуків в глобальній мережі і за  умови доступного і недорогого доступу, кардинально змінює характер соціальних комунікації.

Історія журналістики має свої етапи розвитку: від давніх до сучасних форм, від знаків до сучасних інформаційних технологій. Якщо попередні століття відповідним чином описані і проаналізовані дослідниками, то нові засоби комунікації потребують окремих досліджень.

У пропонованій студії здійснено спробу проаналізувати блоги як нові засоби в сучасній комунікації. 

Блогерство – вирізняється від журналістики тим, що в ньому домінантною є комунікативна функція, що в традиційних засобах масової комунікації є лише під час прямого ефіру на радіо, телебаченні, але часто цензурована інформація модератором, редактором, який визначає кого, коли випустити в ефір.

У розвідці акцентується увага на тому, чи є блог видом нової  журналістики чи новим журналістським жанром, який увійшов у масову комунікацію.

У статті як прикладний аспект розглянуто десять найпопулярніших українських блогерів в Instagram за результатами аналізу інтернет-видань.

Зроблено висновки, що блоги є потужними виробниками інформації і, як наслідок, кореляторами мережевих інформаційних потоків.

Блогерство і журналістика – два види масової інформаційно-комунікаційної діяльності, між якими є спільне й відмінне, але обидва види мають моральну відповідальність за контент.

Інтернет-сайти та соціальні мережі систематично подають рейтинги найпопулярніших блогів. У таких випадках подають автора, його вік, кількість підписників, теми і коротку історію автора, зазичай подають деталі приватного життя блогерів. Така структура подачі матеріалу приваблює увагу споживача інформації

Посилання

1. 10 найпопулярніших українських блогерів в Instagram: що про них відомо. 4 листопада 2020. URL: https://lifestyle.24tv.ua/10-naypopulyarnishih-ukrayinskih-blogeriv-novini-shou-biznesu_n1450510.

2. 25 кращих тем для нового блогу. 9 червня 2021 URL: https://www.imena.ua/blog/25-topics-for-a-new-blog/.

3. Артамонова І. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні. Донецьк : Лебідь, 2009. 416 с.

4. Голубовський Р. Місцева жовта преса. URL: http://blog.golubovsky.com/chuck-norris-ontario/#more-3968.

5. Городенко Л. Новітні медіа: мережеві інформаційно-комунікаційні ресурси; [монографія]. Київ : Академія Української Преси, 2010. 172 с.

6. Городенко Л. Теорія мережевої комунікації; [монографія]. Київ : Академія Української Преси, 2011. 387 с.

7. Екгард Л. В. Блогерство – гражданская журналистика или сплетни. Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 2010. С. 220-223.

8. Іванова О. М. Професcионализация интернет-журналистики в блогосфере: автореф. канд дисс. социол. наук. Москва, 2011. URL: http://www.dissercat.com/content/professionalizatsiya-internet-zhurnalistiki-v-blogosfere.

9. Квіт С. М. Нові медіа. Масові комунікації. URL: http://libfree.com/199901197_zhurnalistikanovi_mediyi.htmlhttp://libfree.com/199901197_ zhurnalistikanovi_mediyi.html.

10. Кісса Ю. Блоги – це неформальна журналістика. URL: (http://www.personal-trening.com/blog).

11. Коваленко О. Д. Розвиток IP-технологій та нові можливості (громадянської) журналістики. URL: http://diploma.j-school.kiev.ua/blog/kovalenko-olenadyplom2006/.

12. Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика. Львів : ПАЇС, 2011. С. 21-25.

13. Семенченко М. Про low-cost журналістику. День. 2011, 9 грудня. С. 1. URL: www.day.kiev.ua/220432/.

14. Топ-4 цікавих українських блоги. 9 червня 2021. URL: https://p-p.com.ua/news/top-4-tsikavykh-ukrainskykh-blogy/.

15. New media URL: http://en.wikipedia.org/wiki/New_media#cite_note-3

Біографія автора

Марина Навальна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор філологічних наук, 

професор кафедри журналістики та мовної комунікації

Опубліковано
2021-09-14