ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

  • Катерина Климова Державний університет телекомунікацій
Ключові слова: організація інформаційної діяльності, інформаційно-документаційне забезпечення управління; тенденції в організації інформаційної діяльності в управлінні

Анотація

В сучасних умовах організація інформаційної діяльності в управлінні зазнає суттєвих модифікацій і потребує аналізу тенденцій і визначення перспективних напрямів її розвитку. Основними тенденціями в організації інформаційної діяльності сфери управління є зростання ролі і значення організаційних засад в інформаційній підготовці та реалізації управлінських стратегічних планів і проектів; узалежнення організаційних засад інформаційного забезпечення управління від законодавчо-нормативної бази у сфері інформації, документації та інформаційної діяльності; нормативна база управлінської інформаційної діяльності має потужну правову основу, і саме закони визначають правове поле розробляння нормативних актів, які охоплюють всі аспекти роботи з документованою управлінською інформацією; організація інформаційної діяльності в управлінні охоплює всі стадії життя документів та має тісний зв’язок з питаннями архівування задокументованої управлінської інформації; підпорядкування інформаційного та документаційного забезпечення менеджменту цілям і завданням політики ‒ державної, політики установи/підприємства/організації; розширення предметного поля організаційних засад інформаційної діяльності в умовах демократизації суспільного життя та забезпечення доступу до публічної інформації;  швидке пристосування до технічних змін і новітніх технологій створення та функціонування документованої інформації;  зростання ролі наукових засад організації інформаційної діяльності важливим фактором якого є діяльність наукових інституцій, університетських кафедр;  вплив міжнародного досвіду на організаційні засади інформаційно-документаційного забезпечення менеджменту; поява нових структур ‒ субʼєктів інформаційної діяльності ‒ інформаційних посередників; активізація діяльності інформаційних та інформаційно-аналітичних підрозділів установ; вплив правових питань функціонування та використання інформації, гарантування дотримання прав власності на інформацію, забезпечення доступу до відкритої інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, органів місцевого самоврядування, окремих установ/організацій.

Посилання

1. Закон України Про інформацію. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. URL : http://surl.li/acsvl

2. Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. URL : https://cutt.ly/0QXSRU6

3. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 р. № 259-р. URL : https://cutt.ly/IQXSIG9

4. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р., № 2250 – р // Урядовий кур’єр. 2011. 05 січ. № 1/ URL : https://cutt.ly/iQXSAeq

5. Конвенція Ради Європи

про доступ до офіційних документів. Конвенцію ратифіковано із заявами Законом 20.05.2020. URL : https://cutt.ly/jQXSDGW

6. Білущак, Т.М. (2017). Менеджмент архівної діяльності : Навчальний посібник. Львів : Львівська політехніка.

7. Калакура, Я.С. (2018). Менеджмент в архівній справі : Конспект лекцій. Київ.

8. Кулицький, С.П. (2002). Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління. Навчальний посібник. Київ: МАУП.

Біографія автора

Катерина Климова, Державний університет телекомунікацій

канд. істор. наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Опубліковано
2021-09-14