ДОКУМЕНТ В СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

  • Наталія Барановська
  • Галина Січкаренко Державний Університет Телекомунікацій
  • Тетяна Стоян Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: документ, документальні видання, соціальні комунікації, документна комунікація, інформаційні ресурси, історія України

Анотація

Ефективне функціонування соціальних комунікацій в новітніх умовах масового поширення інформаційно-комунікаційних технологій, де нерідко присутня неперевірена або неправдива інформація, неможливе без розвитку такої традиційної його форми як документальні видання. Метою статті є узагальнення досвіду України щодо формування політики документної комунікації через видання збірників архівних документів в останне десятиліття для надання суспільству максимально об’єктивної інформації в найрізноманітних сферах його життєдіяльності. Методологія дослідження ґрунтується на стратегіях порівняння, типології, принципах історизму, соціального підходу. В основу логіки викладу матеріалу покладено проблемно-історичний принцип. Наукова новизна розвідок пов’язана з тим, що питання аналізу місця й ролі документальних видань як складової системи соціальних комунікацій досі не стало предметом спеціального дослідження. Показується, що обсяг документальних матеріалів, виданих в останнє десятиліття, досить великий і створив тематичні блоки з широкою хронологією. Відзначений вагомий внесок документальних збірників, підготовлених в регіонах, присвячених зокрема темам, що отримали свій розвиток лише в часи незалежності. Можна констатувати, що історики й архівісти загалом справляються з завданням показу об’єктивної картини історичних подій, що є головним в ефективній соціальній комунікації. Разом з тим, стан соціальних комунікацій має значні резерви в своему розвитку для підготовки документальних видань, які б відповідали назрілим інформаційним запитам населення та розвіювали кліше і міфи стосовно важливих історичних подій, і де є особливо наявним зовнішній щодо України інформаційний вплив.

Посилання

1. Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI cт. Київ, 2014. 154 с.

2. Акти Полтавського полкового суду 1668‒1740 рр. Зб. актових док. Кн.1. Київ, 2017.

3. Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–1775 Т. 8. Київ, 2019. 896 с.

4. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2 кн. Кн.2: Мовою документів і свідчень. Київ, 2015. 800 с.

5. Війна очима дітей: Зб. архівних док. Харків, 2013. 220 с.

6. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI–XVIII ст. : 3б. док. Київ, 2011. 559 с.

7. Документальна спадщина Свято-Преображенського Максаківського монастиря XVII–XVIII ст.: зб. док. Київ, 2015. 174 с.

8. Державно-церковні відносини та становище Дніпропетровської єпархії Руської православної церкви (1945–1953 pp.): зб. док. Кн.1. Дніпропетровськ, 2011. 384 с. Кн.2. 384 с.

9. Джерела до історії партизанського з’єднання ім. Ф.М. Михайлова: Зб. док. Київ, 2015. 440 с.

10. Життя в окупації. Славута і Славутчина в 1941–1943 рр. Зб. док. Київ, 2014. 208 с.

11. Журнали бойових дій військ 3-го та 4-го Українських фронтів. Жовтень 1943-1944: Зб. док. Херсон, 2015. 80 с.

12. З історії Херсонської губернії.1803-1920рр.: Зб. док. Херсон, 2013.104с.

13. Історична пам’ять Дніпропетровщини: події, факти, імена: зб. статей та док. У 5 т. Дніпропетровськ, 2013-2017.

14. Історія Національної академії наук України. 1956–1960 у 2 ч.: Ч 2. Додатки. Київ, 2015. 1064 c.

15. Коліївщина: 1768-1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. Т.1: Документи архіву Коша Нової Запорозької. Kиїв, 2019. 494 с.

16. Колективізація та голодомор на Славутчині 1928-1933: зб. док. К.–Хм., 2013. 416 с.

17. Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Док. і матеріали. Київ, 2012. 548 с.

18. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. Луцьк, 2013. 733 с.

19. Миськевич Т. Цифрова нерівність у сучасному суспільстві: український вимір світових тенденцій. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Випуск 3. 2019. С. 92.

20. Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928–1940: Зб. док. та матер. Київ, 2013. 528 с.

21. Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938: Зб. док. та матер. Чернігів, 2012. 464 с.

22. ОУН і УПА в 1945 році: Зб. док. і матер. В 2 ч. Київ, 2015. 371 с.

23. Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 pp.: Вожді. Працівники. Активісти. Зб. док. та матер. Київ, 2013. 444 с.

24. Полтавській області – 75 років: зб. док. та матер. Полтава, 2013. 260 с.

25. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Київ: Ваклер, 2001. 656 с.

26. Синяк С. Джерела до історії діяльності польських парамілітарних організацій на Волині 1921-1939 рр. Український історичний збірник. Вип. 2. 2018. С. 286.

27. Січкаренко Г. Г. Документні джерела інформації: навч. пос. Переяслав-Хм.: Домбровська Я. М., 2018. 212 с.

28. Спалені села і селища Чернігівщини в 1941–1943 роках: злочини проти цивільного населення. Зб. док. і матер. Чернігів, 2013. 224 с.

29. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Зб. док. і матер. Київ, 2013. LХII; 810 с.

30. Українське повсякдення ранньомодерної доби: зб. док. Вип.1: Волинь XVI ст. Київ, 2014. 776 с.

31. Українська революція 1917–1921 pp. на Придніпров’ї: зб. док. і матер. Дніпро, 2016. 372 с.

32. Фундація Галицької Митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807–1808 рр.: Зб. док. Львів, 2011. 190 с.

33. Херсонщина на початку Великої Вітчизняної війни (червень-вересень 1941 р.): Добірка док. Херсон, 2011. 64 с.

34. Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988). Київ, 2017. 830 с.

35. Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період: зб. док. про катастрофу на ЧАЕС. Київ, 2019. 1200 с.

36. Чорнобильське досьє КҐБ: від будівництва до аварії: Зб. док. про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Київ, 2020. 688 с.

37. Швецова-Водка Г. Загальна теорія документа і книги. Київ, 2014. 405

Біографії авторів

Наталія Барановська

доктор історичних наук, старший науковий співробітник,

Лауреат премії імені М.І. Костомарова НАН України

Галина Січкаренко, Державний Університет Телекомунікацій

доктор історичних наук, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Тетяна Стоян, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних і регіональних студій

Опубліковано
2021-09-13