РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ У РОЗШИРЕННІ МЕРЕЖІ ПОЧАТКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1805-1860 РР.

  • Інна Левченко ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: початкові навчальні заклади, повітові училища, почесний опікун, пожертвування, меценати, громадська ініціатива.

Анотація

У статті досліджується проблема становлення та функціонування початкових навчальних закладів на Лівобережній Україні у 1805-1860 рр. Проаналізовано роль Міністерства освіти, яке залишило за собою контрольні функції, а утримання початкових навчальних закладів переклало на плечі громадськості.

Висвітлюється позиція консервативної частини суспільства, яка не підтримувала освітні ініціативи і позицію прогресивної частини громадськості, яка брала на себе левову частку фінансування у справі відкриття, функціонування та розвитку повітових та приходських училищ на Лівобережній Україні у досліджуваний період.

Розкривається головна умова існування навчальних закладів, яка полягала у їх матеріальному забезпеченні. Авторка згадує імена меценатів, які активно впливали на розвиток освітнього процесу, жертвували на користь училищ значні кощти, книги, навчальні приладдя, меблі, медикаменти, помешкання тощо.

Згадується роль національних меншин у становленні та функціонуванні початкових навчальних закладів на Лівобережній Україні у досліджуваний період. Зокрема, висвітлюється ініціатива ніжинських греків, які переймалися освітніми проблемами своїх співвітчизників.

 У статті висвітлюється роль почесних опікунів та наглядачів повітових училищ, які нерідко ставали їх постійними меценатами. Переймаючись господарськими проблемами, вони намагались покращити умови навчання своїх підопічних. Вказуються факти, які свідчать про їх безкорисливу благодійну справу, яка полягала у постійних пожертвуваннях.

Розглядається двостороннє фінансування початкових навчальних закладів, яке полягало у наданні матеріальної допомоги від почесних опікунів (наглядачів) навчальних закладів, а також приватних осіб.

Посилання

1. Андрияшев А. Материалы для истории учебных заведений Черниговской дирекции с 1789-1832 г. Киев, 1865. с. 93.

2. Астряб М. І. Столетие Лубенского высшего начального училища (1814-1914). Полтава, 1914. Вып. 4. с. 289.

3. Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст. Київ: «Наукова думка», 1980. с. 154.

4. Крижановська О. О. Історія масонства в Україні: Інформаціно-довідковий словник. Київ, 1997. с. 126.

5. Лавровський Н. О. О древне-русских училищах. Харьков, 1854. с. 198.

6. Павловский И. Ф. К истории Полтавского дворянства 1802-1902 гг. Полтава, 1906. Вып. 3. с. 121.

7. Павловский И. Ф. Полтавцы, иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Полтава, 1914. с. 279.

8. Прокопенко Л. Л. Генеза та розвиток державної освітньої політики в Україні (ІХ – початок ХХ ст.): монографія. Донецьк: ДРІДУ НАДУ, 2008. 488 с.

9. Самойленко Г. В., Самойленко О. Г., Самойленко С. Г. Розвиток освіти на науки в Ніжині в ХУІІІ – ХХ ст. Ніжин, 1996. Ч. ІІІ. с. 256.

10. Сергієнко Г. Я. Декабристи і Шевченко. Київ: Наукова думка, 1980. с. 187.

11. Ступак. Ф. Я. Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХІХ-початку ХХ століття: автореф. дис…к. і. н.: 07.00.01. Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 1997. с. 23.

12. Ступарик Б. М. З історії становлення гімназійної освіти // Український освітній журнал. Київ, 1994. № 1. с. 56-67.

Біографія автора

Інна Левченко, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор історичних наук, професор кафедри теорії та методики

професійної підготовки

Опубліковано
2021-09-13