ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОЖЕЖНИХ ВЕЖ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВ

  • Олена Бокшиц доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, доцент
  • Ірина Каменська ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: формування знань, студенти, дисципліна, пожежна безпека, заклад вищої освіти, каланча, пожежа.

Анотація

У реаліях сучасного сьогодення здоров’я – це основна фундаментальна ланка в житті кожної людини, яка безпосередньо відображається на її буття, благополуччя, психічне та емоційне самопочуття. Здоров’я є цінним показником цивілізованості сучасного суспільства, одним із основних складників національного розвитку у цілому світі.

У складних умовах пандемії, що відбувається нині у світі, сучасне суспільство все ж потребує компетентних фахівців, які могли б бути конкурентоспроможними на ринку праці, рішуче змінювалися б і організовували активну життєву позицію, які швидко приймали б логічні поставленій меті рішення, уміли раціонально організовувати свою життєдіяльність із позицій збереження, зміцнення здоров’я як свого, так і оточуючих, створювати і забезпечувати безпечні умови життя та праці на виробництві та в побуті, вміти запобігати небезпечним ситуаціям, що загрожують життю людей.

Відомо, що пожежна небезпека одна із найстаріших загроз та проблем із якою стикається людство протягом всього земного життя.

Вогонь залишив свої сліди в історії всіх епох і народів. Тисячі міст і сіл зникли з лиця Землі в гігантських язиках полум’я. Безцінні витвори розуму і талановитих рук попередніх поколінь перетворилися на порох. Протягом всіх століть вогонь знищував мільйони людських життів. За своїми трагічними наслідками пожежі не поступалися епідеміям, посухам та іншим лихам.

Загальна кількість пожеж на нашій планеті досягла 5,5 млн на рік, кожні 5 секунд десь спалахує пожежа. Тому не дивно, що сьогодні пожежі дійсно все частіше стають вагомою проблемою.

У нинішніх реаліях ХХІ століття сучасна людина вже озброєна знаннями й найпотужнішою технікою, і вже може на належному рівні конкурувати з вогнем, здобувати та формувати знання про пожежну безпеку, знання, які отримуються у закладах вищої освіти. Саме у закладах вищої освіти відбувається формування знань, підготовка майбутніх фахівців професійного спрямування як пропагандистів і педагогів у боротьбі з пожежами та безпечної організації життєдіяльності.

У статті розглядаються історичні моменти виникнення та розвитку на території України архітектурних пам’яток, які в свої часи виконували вагому роль та функцію з безпеки життя українського народу і слугували пожежними вежами (каланчами). Розкривається сутність формування знань з пожежної безпеки виробництв при вивченні історичних аспектів розвитку пожежних веж на території України.

Формування знань у студентів закладів вищої освіти з пожежної безпеки виробництв забезпечує розвиток умінь та навичок, здатності (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління пожежної безпеки на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку, розвиток здоров’язберігаючих компетенцій і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Саме навчальні заклади зокрема вищі, незалежно від видів їх спрямованості, є тим центром, де відбувається формування знань, умінь і навичок у студентів при вивченні пожежної безпеки зокрема. Людина з вищою освітою, яка має високий рівень здоров’язберігаючої компетентності, є пропагандистом здорового способу життя та спрямовує свої знання й уміння на безпечні умови праці.

Посилання

1. Бэйр У. Основы противопожарной безопасности. Пер. с англ. Москва: Стройиздат, 1979. 124 с.

2. Бєзуглов О.Є., Колєнов О.М., Іщук В.М. Первинна підготовка пожежного-рятувальника. Навч. посіб. з дисципліни: «Первинна підготовка рятувальника». Харків: НУЦЗУ, 2012. С. 11–15.

3. Бокшиц О.М. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентської молоді у ході вивчення дисципліни «пожежна безпека виробництв». Переяслав–Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська, 2018. С. 40-55.

4. Бокшиц О.М. Історичні аспекти виникнення та тенденції розвитку пожежного захисту населення початок ХVІІІ – кінець ХІХ століття. Науковий часопис. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. Вип. 52. C. 26-32.

5. Бокшиц О.М. Компетентнісний підхід та особливості викладання дисципліни «Пожежна безпека виробництв» у ВНЗ. Ключові компетентності в моделі сучасного фахівця – 2016: Тези ІІІ Міжнар. науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 29 лютого 2016 р.) Наук. ред. О.І. Шапран; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. Ч. І. 279 с.

6. Бокшиц О.М., Каменська І.С. Дидактичні умови використання нових інформаційних технологій у вивченні пожежної безпеки виробництв у ВНЗ. Науковий огляд. Научный обзор. Scientific review. 2016. №9 (30) С. 77-90.

7. Борис О.П. Історія становлення державної пожежної охорони та її роль у формуванні системи цивільного захисту України. Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». № 1, 2017.

8. Доманський В.А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності державного департаменту пожежної безпеки) : автореф. дис. …канд. юр. наук: 12.00.07. Київ, 2004. 24 с.

9. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Київ: Основа, 2011. 526 с.

10. Нехаев В. С. Огнеборцы Запорожья. Запорожье: ИПК «Запоріжжя», 1997. 316 с.

11. Панченко Т. Фактори формування правової компетентності майбутніх офіцерів. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти в Європейському просторі. Черкаси : ПП Гордієнко, 2013. С. 134 – 137.

12. Підгайний А.В. Становлення та розвиток системи підготовки офіцерських кадрів МНС України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. …канд. іст. наук : 20.02.22. Львів, 2009. 20 с.

13. Пожежна безпека: теорія і практика. Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2014. №18. 176 с.

14. Рожков А. П. Пожежна безпека. Київ: Пожінформтехніка, 1999. 256 с.

15. Смирнов Г. В. Историческая хроника пожарной охраны Луганска. Луганск: Изд-во «Лугань», 1996. 416 с.

16. Томіленко А. Г. Історія пожежно-рятувальної служби України (від зародження до 1917 р.). Черкаси: АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2014. 220 с.

17. Щербина Я. Я. Основы противопожарной техники. Київ: «Вища школа», 1970. 212 с.

Біографії авторів

Олена Бокшиц, доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, доцент

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, доцент

Ірина Каменська, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки

Опубліковано
2021-05-03
Як цитувати