ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ХРИСТИНИ АЛЧЕВСЬКОЇ В СИСТЕМІ НАРОДНОГО ШКІЛЬНИЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Людмила Хмельницька ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: Христина Алчевська, педагогіка, освіта, методика, недільна школа, педагогічна діяльність, педагогічний досвід, інновації.

Анотація

У статті висвітлено життєвий та творчий шлях Христини Данилівни Алчевської, зокрема, розглянуті основні напрями її просвітницької та педагогічної діяльності, а також науково-методичні здобутки в галузі педагогіки та вагомий внесок у розвиток української культури.

Зазначено, що Христина Алчевська однією з перших, в умовах заборони недільних шкіл, порушила питання загального безкоштовного початкового навчання, зокрема, навчальних закладів для жінок. Таким закладом стала Харківська недільна школа для жінок, що вісім років свого існування перебувала в нелегальному статусі.

Згідно принципів різностороннього виховання та навчання Христина Алчевська у роботі Харківської недільної школи для жінок запровадила та популяризувала нові інноваційні форми та методи організації навчально-виховного процесу: бесіди про прочитане учнями, уроки на природі, розробки уроків письма, педагогічні збори, ведення щоденника вчителями тощо.

Свої педагогічні погляди та практичний досвід роботи Христина Алчевська представила у численних працях. Серед них: «Передуманное и пережитое: дневники, письма, воспоминания» (1912), Полувековой юбилей» (1912) та інші.

Невідꞌємну частину просвітницької діяльності Христини Алчевської посідає послідовна і цілеспрямована популяризація художньої літератури та культури читання загалом. З цією метою,  шляхом кропіткої спільної праці з вчителями та учнями, було створено показчик книг для народного й дитячого читання «Что читать народу?» (1884-1906) у трьох томах. Видання високо оцінили Л. Толстой, А. Чехов, І. Франко, Леся Українка.

Підсумки педагогічної роботи та запроваджених навчально-методичних інновацій Христина Алчевська неодноразово публікувала у вигляді річних звітів, що містили докладну інформацію про проблеми школи.

Одним з першочергових питань в організації навчально-виховного процесу для Христини Алчевської був підбір викладацьких кадрів, використання ними передового педагогічного досвіду в роботі та схильність до постійного самовдосконалення. Серед вчителів-новаторів школи Христини Алчевської слід виокремити видатного українського письменника Б. Грінченка, що викладав у земській школі с. Олексіївки на Катеринославщині фундаторами якої теж була родина Алчевських.

Христина Данилівна Алчевська, як і вся її родина, значною мірою вплинула на процес еволюції педагогічної думки та вітчизняної культури, піднявши її на високий щабель розвитку.

Посилання

1. Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое: дневники, письма, воспоминания. Москва: Типография И. Д. Сытина, 1912. 466 с.

2. Алчевская Х. История открытия школы в деревне Алексеевке Михайловской волости. Харьков: Типографія М. Зильберберга, 1881. 48 с

3. Алчевская Х.Д. Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения. СПб. Т. 1. 1888; Т. 2. 1889; Т. 3. 1906.

4. Алчевская Христина Даниловна. Полувековой юбилей (1862-1912). Москва: Типография И. Д. Сытина, 1912. 244 с.

5. Алчевська Х.Д. Твори [Текст]. Київ: Дніпро, 1990. 558с.

6. Бардіанова В.Д. 20 видатних українських педагогів / За ред. А.М. Бойко.Полтава: АСМІ, 2002. 455 с.

7. Бондар Л. Алчевська Христина Данилівна. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.: Навч. посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. Київ: Вища школа, 2005. 537 с.

8. Бондар Л. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті руху за освіту дорослих (До 165-річчя від дня народження). Історико-педагогічний альманах. 2006. Вип. 2. С. 65-72.

9. Вахтерова Э. Пятьдесят лет работы для народа: (к пятидесятилетнему юбилею Х. Д. Алчевской). Москва: тип. П. П. Рябушинского, 1912. 24 с.

10. Іващенко В., Палійчук Р. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в документах із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Вісник книжкової палати. 2014. №7. С. 39-42.

11. Корф Н. А. Наше школьное дело: сборник статей по училищеведению. Москва: изд. Братьев Салаевых, 1873. 430 с.

12. Мазуркевич А.Р. Христина Даниловна Алчевская. Антология педагогической мысли Украинской СССР / Сост. Н.П.Калениченко. Москва: Педагогика, 1988. С. 255-258.

13. Мухін М.І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської. Київ: Вища школа, 1979. 183 с.

Біографія автора

Людмила Хмельницька, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії і культури

України та спеціальних

історичних дисциплін

Опубліковано
2021-05-03