ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

  • Yevheniia Kostyk
Ключові слова: професійна освіта, зміст професійної освіти, підготовка фахівців, вищий заклад освіти, пріоритетні напрями професійної освіти, професійна освіта «Документознавство».

Анотація

У статті висвітлені перспективи розвитку вітчизняної професійної освіти в контексті сучасних реалій. Розглянуті три аспекти розвитку змісту професійної освіти: розширення профілю підготовки фахівців, інтеграція з загальною освітою і формування «базисних кваліфікацій». Аналіз діяльності професійної освіти дозволив окреслити пріоритетні напрями її подальшого розвитку. З’ясовано, що для поліпшення ситуації в професійній освіті слід задіяти ефективні механізми її розвитку, як на національному, так і на регіональному рівнях, зокрема: цілеспрямовано розвивати лідерство і партнерство; сприяти розбудові нових громадських інституцій; забезпечити постійний моніторинг якості професійної освіти як на загальнонаціональному рівні, так і на рівні окремого навчального закладу; створити систему електронного управління процесом навчання; вибудувати ефективну систему постійного науково-фахового розвитку викладачів упродовж професійно-педагогічної кар’єри.

Посилання

1. Astakhova O. Perspektyvy rozvytku profesiynoi osvity v Ukrayini [Prospects of the Vocational Education Development in Ukraine]. Ukraine: Aspects of Labour, 2010, vol. 4, pp. 9–12.

2. Vikipediia [Wikipedia]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Vischa_profesionalnaya_zvita.

3. Kostyk Ye.V. Vykhovannia dukhovno-moralnykh tsinnostei u studentiv pedahohichnykh universytetiv: avtoref. dys. …kand. ped. nauk: 13.00.07 [Education of Spiritual-Moral Values at the Students of Pedagogical Universities: author’s abstract. dis. ... candidate ped. sciences: 13.00.07]. Luhansk, 2011, 20 p.

4. Melnychuk D. O., Lysenko V. P. Prohnozy i perspektyvy rozvytku profesiynoi osvity v Ukraini [Predictions and Prospects of the Vocational Education Development in Ukraine]. Retrieved from http/ /elibrary.nubip.edu.ua/7220/1/mdo.pdf.

5. Orshanskyi L. Problemy, priorytetni napriamy ta zavdannia vitchyznianoi profesiynoi osvity [Problems, Priority Areas and Objectives of National Vocational Education]. Humanization of the Educational Process, 2014, issue 14 (special issue), pp. 3-11.

6. Yankovska L. A., Zakharchyn R. M. Peredumovy innovatsiynoho rozvytku profesiynoi osvity vyshchoi shkoly [Preconditions for Innovative Development of Vocational Education of Higher School]. Actual Problems of Economy, 2012, vol. 5, pp. 228–234.

Біографія автора

Yevheniia Kostyk

кандидат педагогічних
наук, доцент, старший викладач кафедри документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ