МЕДІАПРОСТІР НА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ УКРАЇНІ ТЕРИТОРІЯХ ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У 2014- 2020 РР. В УМОВАХ РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

  • Віталій Коцур «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  • Леся Коцур ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
  • Ірина Іваннікова ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Ключові слова: Україна, Російська Федерація, «гібридна війна», «русский мир», непідконтрольні території, мас-медіа, преса, ЗМІ, ЛДНР, ЛНР (Луганська народна республіка), ДНР (Донецька народна республіка).

Анотація

З огляду на сучасне геополітичне становище України та інформаційно-комунікаційні виклики з боку Росії, яка веде окупаційно-гібридну війну проти нашої держави, особливу увагу потрібно звернути на формування світогляду населення на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей через медіа у 2014-2020 р. Важливу роль у формуванні російського світогляду населення на непідконтрольних Україні територіях відіграють медіа так званих «ЛНР» та «ДНР», які діють за допомогою методів тотальної пропаганди, залякування та маніпулювання. Засоби масової інформації невизнаних республік Російська Федерація ефективно використовує як інструмент впливу на інформаційний та економічний простори окупованих територій.

У даному огляді автори розкривають зміни, що відбулися у цифровому медіапросторі й друкованих ЗМІ після 2014 року на непідконтрольних Україні територіях. Визначено вплив місцевих мас медіа на формування світогляду населення Луганської та Донецької областей.

 

З’ясовано, що упродовж останніх п’яти років на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей були витіснені практично усі українські канали подачі інформації. Їх замінили російські, або проросійські місцеві мас-медіа, метою яких була пропаганда ціннісно- світоглядних наративів «русского міра» на цих територіях.

Доведено, що населення Луганської та Донецької областей фактично опинилося в інформаційному вакуумі, за кожним постом, твітом чи статтею слідкують «органи державної влади ЛДНР». У пунктах продажу преси відсутні українські газети й журнали, водночас переважають російські друковані ЗМІ.

Визначено, що у місцевих жителів на непідконтрольних територіях штучно формують почуття страху до політики Української держави. У місцевій пресі насамперед публікуються статті про «шпигунів» й «агентів» СБУ, а також, створюється ностальгія за Радянським Союзом, шляхом героїзації безвісти зниклих солдатів «Великої Вітчизняної війни».

Посилання

1. «Газета Красний Луч. ЛНР»: веб-сайт. URL: https://redray-

lnr-news.su/ (дата звернення: 2.01.2021).

2. «Державна телевізійна і радіомовна компанія ЛНР»: веб-

сайт. URL: https://gtrklnr.com/ (дата звернення: 22.12.2020).

3. «Закон «Про засоби масової інформації» від 7.11.2014 р.

«Народна Рада ЛНР»: веб-сайт. URL: https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya- baza/906/ (дата зернения: 30.12.2020).

4. «Закон ДНР «Про засоби масової інформації»» від

29.06.2015 р. «Народна Рада ДНР»,: веб-сайт. URL: https://dnrsovet.su/zakon_doneckoj_narodnoj_respubliki_o_sredstv ah_massovoj_informacii/ (дата звернення: 29.12.2020).

5. «ЗМІ ДНР». «Офіційний сайт ДНР»: веб-сайт. URL:

https://dnronline.su/sredstva-massovoi-informatsii-dnr/ (дата звернення: 20.12.2020).

6. «Класифікатор законів по сферам регулювання

суспільних відносин». «Народна Рада ЛНР»: веб-сайт. URL: https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/klassifikator-zakonov/ (дата звернення: 29.12.2020).

7. «Комітет Народної Ради ЛНР з питань міжнародних

відносин, зв’язку, інформаційної політики і масових комунікацій». «Народна Рада ЛНР»: веб-сайт. URL: https://www.nslnr.su/about/komitety/335/ (дата звернення: 27.12.2020).8. «Комітет Народної Ради по зовнішній політиці,

міжнародним зв’язкам, інформаційній політиці й інформаційним технологіям». «Народна Рада ДНР»: веб-сайт. URL: https://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet- narodnogo-soveta-po-vneshnej-politike-mezhdunarodnym-svyazya m-informatsionnoj-politike-i-informatsionnym-tehnologiyam/ (дата звернення: 27.12.2020).

9. «Міністерство економічного розвитку ЛНР»: веб-сайт.

URL: https://merlnr.su/docs/ (дата звернення: 27.12.2020).

10. «О правилах получения аккредитации для работы на территории ДНР представителями СМИ и новой форме аккредитационного удостоверения». «Приказ Министерства Информации Донецкой Народной Республики» №32 от 15.01.2015. https://dnronline.su/prikazy-ministerstva-informacii- doneckoj-narodnoj-respubliki/ (дата звернення: 29.12.2020).

11. «Сводки от ополчения Новороссии»: веб-сайт. URL: https://vk.com/strelkov_info (дата звернення: 25.12.2020).

12. Голуб О. Фейки та мова ворожнечі: як висвітлюють Україну в медіа окупованих території Донбасу. Інститут масової інформації, 21.05.2019 р.: веб-сайт. URL: https://imi.org.ua/articles/feyky-ta-mova-vorozhnechi-iak- vysvitliuiut-ukrainu-v-media-okupovanykh-terytoriy-donbasu-i47/ (дата звернення: 20.12.2020).

13. Громадська організація «Громадський холдинг «Група впливу»»: веб-сайт. URL: https://www.vplyv.org.ua/ (дата звернення: 17.12.2020).

14. Днєпровська М. Як проросійські ЗМІ брешуть про Донбас (інтерв’ю з журналісткою, яка знається на фейках). Вільне радіо, 11.08.2020 р.: веб-сайт. URL: https://freeradio.com.ua/iak-prorosiiski-zmi-breshut-pro-donbas- interv-iu-z-zhurnalistkoiu-iaka-znaietsia-na-feikakh/ (дата звернення: 25.12.2020).

15. Довідник Луганська: веб-сайт. URL: https://lugansk.yaspravka.com/redaktsii-gazet-i-zhurnalov (дата звернення: 2.01.2021).16. Дослідження медіа-ситуації на Сході і Півдні України: Донецька область. Інститут масової інформації, 11.03.2016 р.: веб-сайт. URL: https://imi.org.ua/articles/doslidjennya-media- situatsiji-na-shodi-i-pivdni-ukrajini-donetska-oblast-i545 (дата звернення: 23.12.2020).

17. Інститут масової інформації: веб-сайт. URL: https://imi.org.ua/ (дата звернення: 19.12.2020).

18. Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, М. Б. Закіров, А. В. Матвійчук, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, С. В. Горова, В. І. Попик. Київ: НБУВ, 2016. 202 с.

19. Красный Луч. Газета. № 51 (13037), 17 декабря 2020. 18 с.

20. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України: веб-сайт. URL: https://www.mtot.gov.ua/ (дата звернення: 19.12.2020).

21. Міністерство інформаційної політики України: веб-сайт. URL: https://mip.gov.ua/ (дата звернення: 17.12.2020).

22. Національній інститут стратегічних досліджень: веб-сайт. URL: https://niss.gov.ua/ (дата звернення: 17.12.2020).

23. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Рішення РНБО від 27 квітня 2017. Верховна Рада України, Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17#Text (дата звернення: 27.12.2020).

24. Терещенко О. Про що пишуть ЗМІ окупованих територій

– дослідження Інституту масової інформації. Європростір, 04.06.2019: веб-сайт. URL: https://eprostir.org/2019/06/04/pro- shcho-pyshut-zmi-okupovanykh-terytorii-doslidzhennia-imi/ (дата звернення: 22.12.2020).

25. Троян В. Новини окупаційних ЗМІ: чому і як варто їх читати. Громадське радіо, 27.11.2018 р.: веб-сайт. URL: https://hromadske.radio/vlasna-dumka/novyny-okupaciynyh-zmi- chomu-i-yak-yih-varto-chytaty (дата звернення: 27.12.2020).26. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Національна безпека і оборона, 2019, №1-2(177-178). С. 56-61. URL: https://razumkov.org.ua/ uploads/ journal/ukr/NSD177-178_2019_ukr.pdf (дата звернення: 30.12.2020).

27. Центр Разумкова: веб-сайт. URL: https://razumkov.org.ua/ (дата звернення: 23.12.2020).

Біографії авторів

Віталій Коцур, «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор історичних наук, доцент, декан факультет гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій

Леся Коцур, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології

Ірина Іваннікова, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Магістрантка кафедри політології

Опубліковано
2021-05-03