ФІЛОСОФСЬКІ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ САЇДА НУРСІ

  • Богдан Яценко ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди»
Ключові слова: Туреччина, Саїд Нурсі, глобалізація, іслам, секуляризація, релігійна філософія.

Анотація

С. Нурсі – відомий філософ та релігійний діяч І пол. ХХ ст. Його філософські та суспільно-політичні ідей були сформовані під впливом стагнації, внутрішніх та зовнішніх проблем Османської імперії, що доживала свої останні десятиріччя. С. Нурсі діяв в часи, коли могутня в минулому Османська імперія преживала гостру суспільну кризу. Перша Світова війна відкрила очі всього мусульманського світу на реальну могутність Європейської індустріальної машини. Логічно, що це викликало хвилю обурення старими порядками, намагання відійти від своїх споконвічних традицій. Але зараз ми чудово знаємо, що дивіз: «Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим» не працює так, як хотіли б того радикальні реформатори. Пік суспільно-політичної активності Саїда Нурсі прийшовся на першу чверть ХХ ст., часи тріумфу народних сподівань на рішучі зміни в країні, які так і не відбулися. Згідно із власною філософією, навіть у часи тотальної бюрократії та погіршення становища у Османській імперії, він добився дозволу та кошт на впровадження своїх освітянських ідей. Будучи дійсно мудрою людиною, Саїд Нурсі вважав, що від старих порядків не можна відходить, але треба змінювати їх відповідно до сучасних потреб суспільства.

Посилання

1. Ahmad F. The making of modern Turkey. London: Routledge, 1993. 243 p.

2. Dale F. Eickelman Qur’anic Commentary, Public Space, and Religious Intellectuals in the Writings of Said Nursi. A Contemporary Approach to Understanding the Qur’an: The Example of Risale-i Nur. Materials of fourth International Symposium on Bediuzzaman Said Nursi. Istanbul: Sozler Publications A. S., 2000. P. 748-756.

3. Hocaoglu D. Islam and Modernity. A Contemporary Approach to Understanding the Qur’an: The Example of Risale-i Nur. Materials of fourth International Symposium on Bediuzzaman Said Nursi. Istanbul: Sozler Publications A. S., 2000. P. 771-789.

4. Ibrahim E. Debbagh Bediuzzaman Said Nursi’s Views on the Theory of Knowledge. The reconstruction of Islamic thought in the twentieth century and Bediuzzaman Said Nursi. Materials of third International Symposium on Bediuzzaman Said Nursi. Istanbul: Sozler Publications A. S., 1997. P. 83-97.

5. Jacob M. Landau Radical politics in Modern Turkey. London: Routledge, 2016. 305 p.

6. Nursi S. Flashes. // US archive. 10 червня 2020. URL: https://ia800501.us.archive.org/34/items/RisalaNur/TheFlashes.pdf

7. Nursi S. Letters, 1928-1932. Nursipublishers, 1994. 583 p.

8. Nursi S. Risale-i Nur. // eRisale. 10 червня 2020. URL: http://www.erisale.com/index.jsp?locale=en#content.en.201.29

9. Özyürek E. Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey. London: Duke University press, 2006. 227 p.

10. White J. Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics. Washington D.C.: University of Washington press, 2002. 289 p.

11. Перекладацька група «Nur» Бадіузаман Саїд Нурсі Історія життя. Стамбул: Sozler, 2017. 748 с.

Біографія автора

Богдан Яценко, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди»

ст. лаборант кафедри політології

Опубліковано
2021-02-28