ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА У МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

  • Inna Demuz
Ключові слова: підготовка фахівців, документознавство, професійна освіта, компетентність, галузеві стандарти вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано особливості підготовки фахівців за спеціальністю 015.05 «Професійна освіта (Документознавство)», охарактеризовано компетентності, якими оволодівають майбутні педагоги професійного навчання з документознавства. Акцентовано увагу на важливості неперервної професійної освіти, що відповідає світовим тенденціям освіти впродовж життя. Доведено, що в контексті нової освітньої парадигми виникла необхідність розробки галузевих стандартів вищої освіти. Аналіз проектів стандартів засвідчив, що гуманістична і людиноцентрична парадигма професійної освіти подекуди трансформується в технологічну / технократичну. Відкритим залишається питання співвідношення педагогічних і документознавчих дисциплін у навчальних планах підготовки бакалаврів і магістрів; невирішеним є питання про необхідність включення до навчальних планів дисциплін бібліотекознавчого, книгознавчого й архівознавчого спрямування. Наголошено на тому, що основними принципами підготовки фахівців у межах спеціальності «Професійна освіта» повинні залишатися її гуманітаризація, фундаменталізація та діяльнісна спрямованість.

Посилання

1. Byelikova N. Suchasni tendentsiyi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv z dokumentoznavstva ta informatsiynoyi diyalnosti [Contemporary trends in the training of future specialists in document science and information activities]. Osvita rehionu: Ukrayinskyy naukovyy zhurnal, 2014, № 1–2. Rezhym dostupu: http://social-science.com.ua/article/1251.

2. Bryl Yu. O. Dokumentoznavcha osvita v konteksti reformuvannya vyshchoyi osvity Ukrayiny [Documentary education in the context of the reform of higher education in Ukraine]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya, 2016, № 3, рр. 70–79.

3. Rekomendatsiyi parlamentskykh slukhan na temu: «Profesiyna osvita yak skladova zabezpechennya kvalifikovanoho kadrovoho potentsialu Ukrayiny: problemy ta shlyakhy vyrishennya», skhvaleni Postanovoyu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 7 veresnya 2016 roku № 1493-VIII [Recommendations of the parliamentary hearings on the subject: «Vocational education as a component of ensuring Ukraine’s skilled personnel potential: problems and solutions», approved by the Verkhovna Rada of Ukraine on September 7, 2016 № 1493-VIII]. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1493-19.

4. Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity: Navch. posibn. [Theory and methodology of vocational education: a tutorial] / N. Z. Kurlyand [ta in.]; za red. Z. N. Kurlyand. Kyyiv: Znannya, 2012. 390 р. Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/ 1584072055039/ pedagogika/teoriya_i_metodika_profesiynoyi_osviti.

Біографія автора

Inna Demuz

доктор історичних наук, доцент,
завідувач кафедри документознавства
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

Опубліковано
2018-04-03
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ