АКТИВІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНИХ РУХІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ НАПЕРЕДОДНІ Й ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

  • Сергій Шкабко Міністерство освіти і науки України
Ключові слова: молодь, Революція Гідності, молодіжні організації, молодіжні рухи, суспільство, політика.

Анотація

Досліджується активізація молодіжних рухів і організацій напередодні й під час Революції гідності. Розкриваються особливості політичної і громадської участі молоді. Висвітлюються тенденції щодо інституалізації та легалізації молодіжних об’єднань, у тому числі і студентських. Детальний аналіз присвячений діяльності молодіжних рухів під час Революції гідності. Визначено основні типи молодіжних рухів під час Євромайдану за критерієм зовнішньополітичної спрямованості: проєвропейські, націоналістичні (активні учасники революційних подій), проросійські (противники ідей Євромайдану). З’ясовано причини наростання невдоволення серед молоді та її характер. На основі детального аналізу наукового дискурсу з цієї проблеми сформовано основні ідеї участі молодіжних рухів і організацій у політичних процесах. Встановлено роль молоді під час масових протестів і визначено перспективи їхньої участі у формуванні громадського суспільства.

Зважаючи на значний відсоток участі у масових протестах в листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. вікової групи 18-24 роки, окрему увагу приділено студентському руху. Відзначено, що авангардом революційних подій, акцій стала освічена молодь, у більшій мірі студенти. Розкрито особливості координації студентських організацій з іншими.

Значну увагу акцентовано на участі молоді у антимайданівських акціях, зокрема так званих «тітушок». Визначено участь маргінальних проросійських організацій в дестабілізації України під час Революції гідності та після неї. Визначено відмінність між майданівською та антимайданівською молоддю. Розглянуто особливості самоорганізації молоді для вирішення важливих суспільних проблем, що засвідчує її перспективність у подальшому вирішенні основних питань державотворення України. Висвітлено місце молодіжних рухів і організацій в суспільному житті країни.

Посилання

1. Junes T. Euromaidan and the Revolution of Dignity: a case study of student protest as a catalyst for political upheaval. Critique & Humanism. 2016. vol. 46, No. 2. PP. 73-96.

2. Junes T. Student Protest as the Trigger for the Revolution of Dignity in Ukraine. URL: http://www.iwm.at/read-listen-watch/transit-online/student-protest-trigger-revolution-dignity-ukraine/

3. Onuch O., Sasse G. The Maidan in Movement: Diversity and the Cycles of Protest. DOI: 10.1080/09668136.2016.1159665

4. Безсонова І. Проект «ДНР»: республіка десять років тому. URL: https://ua.112.ua/statji/proekt-dnr-respublika-desiat-rokiv-tomu-223313.html

5. Бень О. Етапи інституалізації молодіжних громадських організацій. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2006/07/77-86__no-3-4__vol-14__2006__UKR.pdf

6. Вознюк П. Молодіжний радикалізм в Україні: чинники ескалації та шляхи попередження небезпечних проявів. Аналітична записка. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1224/

7. Голуб А. Студентський таран. У чому сила і слабкість українських молодіжних рухів. URL: https://tyzhden.ua/Politics/196779

8. Горєлов Д., Корнієвський О. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп. Київ, 2015. 36 с.

9. Кавилін О. Динаміка політичної участі молоді в незалежній Україні. Гілея: політичні науки. Київ, 2015. Вип. 95. С. 361-364.

10. Кавилін О.А. Інституціоналізація політичної молоді в сучасній Україні. дис. канд. політ. наук. : 23.00.02. – політичні науки і процеси. Івано-Франківськ, 2016. 220 с.

11. Крисаченко В. Фурункули Революції Гідності: тітушки, тушки і галайки. URL: https://dt.ua/SOCIUM/furunkuli-revolyuciyi-gidnosti-titushki-tushki-i-galayki-254187_.html

12. Кулініч О. Типологія молодіжних громадських організацій. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/18.pdf

13. Мінкін Я., Любич Ю. Посилення ролі молодого покоління у процессах прийняття політичних рішень. URL: http://stan.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/strengthening-the-role-of-new-generation-in-decision-making-process.pdf

14. Орленко М. Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному політичному процесі України. Автореф. дис. канд. політ. наук. за спец.: 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Миколаїв, 2016. 19 с.

15. Половинець А. Молодіжні громадські організації: критерії класифікації. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/18.pdf

16. Сасин Г.В. Обґрунтування сучасного типу революцій в транзитному суспільстві на прикладі України. Дис. канд. політ. наук.: 23.00.02. – політичні науки і процеси. Львів, 2015. 212 с.

17. Свиридов К. Політична активність студентської молоді: чинники та принципи. Політологічний вісник, 2014. Випуск 72. С. 409-420.

18. Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 288 с.

19. Тімкін І., Носок М. Формування сучасного молодіжного руху в Україні. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP

20. Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту України. Київ, 2012. 222 с.

21. Участь молоді в суспільному житті: економічна активність: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012 року). Міністерство молоді та спорту України. Київ, 2013. 226 с.

22. Участь у політиці та громадському житті у молоді на останньому місці – соціолог. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/24752251.html

Біографія автора

Сергій Шкабко, Міністерство освіти і науки України

кандидат історичних наук, начальник відділу міжнародних освітніх проектів управління міжнародного співробітництва та протоколу

Опубліковано
2021-02-28