ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (2013-2017 РР.)

  • Оксана Луцик Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, реформа, децентралізація влади, територіальна організація влади, громада, район, регіон.

Анотація

Рух України в європейському напрямі потребує формування ефективного типу місцевого самоврядування, який би став самостійним і незалежним  від центральних органів влади суб’єктом. Започаткована реформа системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіальна реформа є довгоочікуваною відповіддю на суспільний запит щодо руйнування жорстокої неорадянської політичної системи в Україні.

З 2014 р. почався активний курс на децентралізацію – теоретико-практичний етап еволюції системи місцевого самоврядування, який суттєво відрізняється від періоду «застою» місцевого самоврядування початку 2000-х рр.

Варто зазначити, що 2015-2017 рр. були апробацією для сільських, селищних та міських рад і державної влади зокрема щодо започаткування механізму утворення громад, оскільки досвід адміністративно-територіальної реформи показав, що перші об’єднання були добровільними й дійсно дієвими.

Особливостями процесу децентралізації влади в Україні на сучасному етапі є: створення трирівневої системи адміністративно-територіального устрою України (регіон, район, громада); об’єднання громад та надання їм широких повноважень, вибори старост до новостворених громад; ліквідація державних адміністрацій та передача їхніх основних повноважень органам місцевого самоврядування; заснування інституту префекта (представника Президента); реформування освітньої сфери; прозорість, законність місцевої політики й підзвітність місцевої еліти громаді. Децентралізація – сьогодні головна реформа в України, її реалізація – виважений крок, спрямований на наближення до світової спільноти.

2015 р. також характеризується напрацюванням цілого пакету законів щодо організації утворення дієздатних об’єднаних громад. Реформа органів місцевого самоврядування передбачає об’єднання (укрупнення) територіальних громад, яке не може бути довільним, воно має свої логічні межі. Питання визначення меж нових, об’єднаних громад вирішуватиметься органами влади обласного рівня з урахуванням як об’єктивних критеріїв, так і думки громадян.

Посилання

1. Войтенко Ю. Децентралізація VS Партійні (відкриті) списки. URL: http://blogs.ipress.ua/.

2. Войтенко Ю. Ризики закону про місцеві вибори, або централізована децентралізація. URL: http://blogs.ipress.ua/.

3. Войтенко Ю. Чергова Конституційна комісія при новому Президентові. URL: http://blogs.ipress.ua/.

4. Грицак Л., Солонтай О., Странніков А. Що має знати депутат місцевої ради. Книга І. К, 2010. 116 с.

5. Гройсман В. Децентралізація влади. Реформа місцевого самоврядування. К., 2014. 23 с.

6. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429.

7. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року Кабінет Міністрів України. К., 2015. 103 с.

8. Децентралізація влади : рік реформ, зміст, ризики, можливості та роль громадянського суспільства Хмельницький Офіс реформ. URL: http://www.adm-km.gov.ua/.

9. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/.

10. Єрмолаєв А., Лупацій В., Потапенко В., Клименко І., Романова В., В. Ємець, С. Таран. Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування в Україні. К, 2015. 44 с.

11. Закон «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167.

12. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79-VIII Відомості Верховної Ради України. 2014. № 12. Ст. 76.

13. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо відкликання депутатів місцевих рад) від 03.02.2016 № 974-VIII Відомості Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/.

14. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII Відомості Верховної Ради України. 2014. № 7-8, 9. Ст. 55.

15. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91.

16. Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 № 156-VIII Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90.

17. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 366.

18. Закон УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 07.12.1990 № 533-XII Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 2. Ст. 5.

19. Звіт: третє щорічне соціологічне дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування». URL: http://www.slg-coe.org.ua/p13513/.

20. Ковбасюк Ю. В., Ващенко К. О., Толкованов В. В. та ін. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: наук. доп. К.: НАДУ, 2014. 128 с.

21. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 1.04.2014 № 333-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/.

22. Комплекс заходів із виконання Мінських угод. URL: http://ipress.ua/.

23. Кочуєв В. І. Конституційно-законодавчі проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні. Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. 96 с.

24. Лопушинський І. П., Оленкова Л. П. Реформування місцевого самоврядування як основа впровадження децентралізаційних моделей управління Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 1. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.

25. Луцик О. Криваві зміни до Конституції України: хто винен? URL: http://www.ukrpolitic.com/.

26. Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України: матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю: у 2 т. К.: НАДУ, 2014. Т. 2. 288 с.

27. План дій Уряду «Відновлення України». К, 2015. 17 с.

28. Програма діяльності Кабінету Міністрів України від 11.12.2014 № 26-VIII. URL: http://www.kmu.gov.ua/.

29. Проект Закону «Про внесення змін до Конституції України» (щодо децентралізації влади) від 03.02.2016 № 974-VIII Відомості Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/.

30. Проект Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій» від 02.09.2014 № 1655-VII Відомості Верховної Ради. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/

31. Проект Коаліційної угоди Верховна Рада України VIII скликання / голови депутатських фракцій – «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Об’єднання «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, ВО «Батьківщина». 2014. 73 с.

32. Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні Матеріали ІIІ-го ВЕБ-семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій. Одеса, 2015. 53 с.

33. Рік реформ 2015 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. К., 2015. 36 с.

34. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 18.06.2014 № 591-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/.

35. Ткачук А. Децентралізація влади: від потреби до реалізації: робочий зошит. К.: ІКЦ «Легальний статус», 2013. 116 с.

36. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація: практ. посібн. К.: ТОВ «Софія», 2012. 120 с.

37. Ткачук А. Скандинавський шлях. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції. К.: Логос, 2015. 124 с.

Біографія автора

Оксана Луцик, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

аспірант ІІІ року навчання кафедри історії та культури України

Опубліковано
2021-02-28