ЕТНОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 1980-Х У 1990-Х РР.: ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

  • Леся Коцур ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Ключові слова: національні меншини, етнополітичний менеджмент, автономізація, сепаратизм, національно-культурні товариства, осередки нестабільності.

Анотація

Статтю присвячено негативним тенденціям, які мали місце в українській етнополітиці наприкінці 1980-х у 1990-х роках. У запропонованій публікації в хронологічному порядку зображено як формувалися осередки етнополітичної нестабільності в різних регіонах України (Крим, Закарпаття, Буковина, Бессарабія, південно-східні області). Висвітлено специфіку тих чи інших проявів міжнаціональної напруги. Особливу увагу приділено зовнішньополітичним чинникам, які мали безпосередній плив на формування небезпечних для України етнополітичних тенденцій. Зокрема, наведено приклади зовнішньополітичного тиску на Україну з боку Російської Федерації через осіб, які належать до числа російської національної меншини, російські національно-культурні товариства та російськомовних українців. Відзначено, що подібні практики простежувались і в зовнішньополітичних діях Угорщини та Румунії, які через національно-культурні товариства угорців та румун активно поширювали в частині регіонів України (Закарпаття, Буковина, Одещина) ідеї автономізації України з елементами сепаратизму. Також стаття дозволяє простежити історію політизації мовного питання та використання цього чинника для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, особливо у Криму та південно-східних областях України. Дає можливість скласти уявлення про автономістські прагнення так званих русинських національно-культурних товариств Закарпаття, метою яких була політична дестабілізація України підтримувана ззовні; простежити хорологію громадсько-політичної активності кримських татар та представників інших національностей, передусім йдеться про національно-культурні товариства греків, поляків, євреїв, німців, молдован тощо. Водночас, обмежений обсяг статті не дозволяє висвітлити усю повноту етнополітичного менеджменту 1990-х рр. щодо негативних проявів в етнополітичній сфері. Зазначимо лише, що відновлення міжнаціональної стабільності в регіонах України час від часу вимагало прийняття жорстких рішень з боку центральної влади. Проте такі рішення приймались вкрай рідко, адже у більшості випадків в місцях міжнаціональної напруги проводилась профілактичні роз’яснювальні бесіди, спрямовані на побудову конструктивних відносин між національними меншинами й органами влади.

Посилання

1. Авторський колектив... Авторський колектив проекту Закону України «Про мови в Україні» // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 112. Арк. 168.

2. Аналітична довідка про… Аналітична довідка про І-й з’їзд німців України // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 75. Арк. 190-195.

3. Аналітична довідка щодо… Аналітична довідка щодо недопущення порушень законодавства України з питань задоволення і розвитку національно-культурних потреб молдовської меншини в Одеській області [Управління ситуативного аналізу та інформаційного забезпечення. На виконання доручення КМУ №1534/4 від 30 січня 1999 року.] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 119. Арк. 32-36.

4. Аппатов С., Маккан І. Українсько-румунські відносини: історія та сучасність / Український історичний журнал. 1999. № 5. С. 87-100.

5. Барановська Н.П. Формування загальносоюзного продовольчого фонду та його уроки для незалежної України / Український історичний журнал, 1994. № 5. С. 3-18.

6. В мережі виклали план…(2017). В мережі виклали план створення угорської автономії на Закарпатті / Zik. 12 березня, 2017. Режим доступу: https://zik.ua/news/2017/03/12/v_merezhi_vyklaly_plan_stvorennya_ugorskoi_avtonomii_na_zakarpatti_1058679 (Дата звернення: 22.06.2020).

7. Верховному Совету СССР… Верховному Совету СССР, Верховному Совету УССР, Верховному Совету Республики Молдова. Заявление // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2921. Арк. 31-33.

8. Витяг зі стенограми… Витяг зі стенограми у сесії Верховної Ради України «Про створення при Комісії у справах національностей експертної групи для кваліфікації проявів міжнаціональної ворожнечі та посилення правового нагляду з боку правових органів за діяльністю політичних і громадських організацій», 20 травня 1992 р. Осадчук П.І. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 10. Арк. 44-46.

9. Віце-прем’єр-міністрові… Віце-прем’єр-міністрові України І.Ф. Курасу [Лист 9-599/2, 3.11.95 від 26-27 жовтня 1995 року] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 52. Арк. 2-4.

10. Депутатський запит… Депутатський запит «Про дотримання вимог Закону про мови» [Народний депутат України … лютого 1998 р. Віце-прем’єр-міністру України В.А. Смолію] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 111. Арк. 89-90.

11. Державний комітет України… (Од.Зб. 103). Державний комітет України у справах національностей та міграції [Лист від 24.02.1998, № 11-278/2 Віце-прем’єр-міністрові України В.А. Смолію] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 103. Арк. 142-143.

12. Державний комітет України… (Од.Зб. 125). Державний комітет України у справах національностей та міграції [Лист від 26.02.1999 р. № 9-358/9. Керівнику Управління гуманітарної політики Адміністрації Президента України Ю.П. Богуцькому] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 125. Арк. 50-52.

13. Довідка… Довідка // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2558. Арк.157.

14. Довідка. Календар дат… Довідка. Календар дат і подій на 1990 р. які можуть бути використані українськими націоналістами і сіоністами в антирадянських пропагандистських акціях // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2555. Арк. 228-236.

15. Довідка про міжетнічну ситуацію… Довідка про міжетнічну ситуацію та забезпечення Україною національно-культурних та освітніх потреб національних меншин Республіки Крим // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 54. Арк. 109-114.

16. Довідка про підготовку до… Довідка про підготовку до Першого з’їзду німців України та проекти документів до нього // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 75. Арк. 42-47.

17. Довідка про політичне русинство… Довідка про політичне русинство (історичний екскурс та сучасні тенденції) // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 112. Арк. 96-102.

18. Довідка про соціально-економічну… Довідка про соціально-економічну та суспільно-політичну ситуацію в Закарпатській області. Станом на 1 липня 1998 року // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 106. Арк. 171-182.

19. Довідка про сучасне становище угорської… Довідка про сучасне становище угорської меншини в Україні // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 70. Арк. 158-160.

20. Додаток. З питання… Додаток. З питання вдосконалення міжнаціональних відносин у СРСР, № 2/40 від 21 лютого 1989 р. [ЦК КПРС, Соціально-економічний відділ, товаришу Шимко В.І.] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф. 1, Оп.32, Спр. 2643. Арк. 80.

21. Закарпаття…, (2008). Закарпаття в етнополітичному вимірі. К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. 682с.

22. Запрос… Запрос Региональной Крымской встречи представителей национального движения крымських татар [с. Сади, с. Грушевка, Судакский р-н, 07.09.1991, 25 участников] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 6. Арк 68-69.

23. Заява Об’єднання… Заява Об’єднання демократичних партій і громадських організацій області Українська Народна Рада Закарпаття з приводу нового штабу міжнародних та внутрішніх антиукраїнських сил на Українському Закарпатті [УНРЗ. Українська народна рада Закарпаття № 054 від 31.05.1998 р.] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 106. Арк. 238-241.

24. Информации о работе… Информации о работе партийных организаций Херсонской области по подготовке к Пленуму ЦК КПСС и Пленуму ЦК КПУ по вопросам межнациональных отношений [Коммунистическая партия Советского Союза. Херсонский областной комитет Украины. 19.06. 1989. ЦК Компартии Украины] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2558. Арк. 69-72.

25. История развития сепаратизма…История развития сепаратизма в Донецкой области / Никоноров Олександр. Depo.Донбасс, 31 октября 2015. Режим доступу: https://dn.depo.ua/rus/donetsk/istoriya-rozvitku-separatizmu-v-donetskiy-oblasti-28102015090000 (22.06.2020).

26. Інформація про оперативну обстановку… Інформація про оперативну обстановку в республіці на 9 годину 16 червня 1990 року // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2874. Арк. 92-94.

27. Інформація про оперативну обстановку…a. Інформація про оперативну обстановку в республіці на 9 годину 30 червня 1990 року // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2874. Арк. 106-109.

28. Інформація про оперативну обстановку…b. Інформація про оперативну обстановку в республіці на 9 годину 16 липня 1990 року // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2874. Арк. 131-133.

29. Інформація про оперативну обстановку…c. Інформація про оперативну обстановку в республіці на 9 годину 4 липня 1990 року // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2874. Арк. 122.

30. Інформація про оперативну обстановку…d. Інформація про оперативну ситуацію в республіці на 9 годину 12 вересня 1990 року // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2875. Арк. 11-12.

31. Інформація про попередні висновки… Інформація про попередні висновки виборів республіканських і місцевих Рад народних депутатів у Кримській області [в ЦК КПУ від 12 березня 1990 року] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2746. Арк. 76-82.

32. Інформація. Про хід виконання Закону… Інформація. Про хід виконання Закону «Про національні меншини в Україні» в Закарпатській області // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 53. Арк. 169-174.

33. Комуністична партія… Комуністична партія Радянського Союзу. Ізмаїльський комітет Компартії України. №152, 31 липня 1991 р. Центральный комитет Компартии Украины [Лист] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2921. Арк. 30.

34. Коцур В.В. Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр. / Наукові Записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Випуск 5-6(91-92). К. : 2017. С. 368-381.

35. Коцур Л.М. Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х у 1990-х рр.: дис… кандидата іст. наук: 07.00.01 / Коцур Леся Михайлівна. Переяслав-Хмельницький, 2015. 423 с. (с. 82-99).

36. Критичні зауваження…a. Критичні зауваження і пропозиції висловлені на Пленумі ЦК КПУ 18 жовтня 1989 р., з питань компетенції Президії Верховної Ради УРСР // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф. 1, Оп. 32, Спр. 2649. Арк. 94.

37. Критичні зауваження…b. Критичні зауваження і пропозиції висловлені на Пленумі ЦК КПУ 18 жовтня 1989 р., з питань компетенції Ради Міністрів СРСР // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф. 1, Оп. 32, Спр. 2649. Арк. 88-89.

38. Критичні зауваження…c. Критичні зауваження і пропозиції висловлені на Пленумі ЦК КПУ 18 жовтня 1989 р. на адресу ЦК КПРС // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф. 1, Оп. 32, Спр. 2649. Арк. 82-83.

39. Критичні зауваження…d. Критичні зауваження і пропозиції висловлені на Пленумі ЦК КПУ 18 жовтня 1989 р., з питань компетенції Президії Верховної Ради УРСР [Тов. Вінник А.Я. – перший секретар Донецького обкому партії] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф. 1, Оп. 32, Спр. 2649. Арк. 93.

40. Кульчицький С., (2001-a). Кульчицький С. До 10-річчя проголошення незалежності України (Утвердження незалежної України: перше десятиліття) / Український історичний журнал. 2001, № 4. С. 3-41.

41. Кульчицький С., (2001-b). Кульчицький С. До 10-річчя проголошення незалежності України / Український історичний журнал. 2001, № 3. С. 48-68.

42. Кульчицький С., (2001-c). Кульчицький С. Утвердження незалежної України: перше десятиліття: Україна між Сходом і Заходом / Український історичний журнал. 2001, №3. С. 3-41.

43. Лист… Лист [Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти № 06-6/14-869, 26 листопада 1998 року. Державний комітет у справах національностей та міграції] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 112. Арк. 167.

44. Литвин В.М. Самоствердження України: нелегкий поступ / Український історичний журнал. 2003, №1. С. 3-22.

45. Меморандум… Меморандум о положении румын (молдован) на Украине [Администрация Президента Украины его Превосходительству господину Президенту Леониду Кучме. Резиденция Президента Румынии его Превосходительству господину Президенту Эмилю Константинеску. Администрация Президента Республики Молдова его Превосходительству господину Президенту Петру Лучинскому] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 95. Арк. 215-226.

46. Обращение участников… Обращение участников республикансой конференции Общества немцев Украины к Верховному Совету и Кабинету Министорв Украины, 06.10.1991 р. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 6. Арк. 27-28.

47. Общество венгерской культуры… Общество венгерской культуры Закарпатья [Береговская районная организация, №18/89. Постановление Пленума. Ковач З., 05.09.1989 г. Выписка из Протокола №4] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2558. Арк.156.

48. Повідомлення по «ВЧ»… Повідомлення по «ВЧ» Чумака А.С., 31 травня 1989 р., 9:35 // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2555. Арк. 33.

49. Президентові України Л.М. Кравчуку… Президентові України Л.М. Кравчуку [25.03.94. 10-137/1.] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 35. Арк. 117-133.

50. Президенту України Л.Д. Кучмі… Президенту України Л.Д. Кучмі [Лист з №11-638/1 від 24.11.95 30.11.5, 1-14/529 від 20.09.95] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 56. Арк. 33-36.

51. Претседатель… Претседатель Верховного Совета Автономной Республики Крым [21.04.98 р. № 28-41/267. Главе Администрации Президента Украины Кушнареву Е.П.] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 111. Арк. 87-88.

52. Про деякі аспекти… Про деякі аспекти роботи з румунським населенням у Чернівецькій області // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2770. Арк. 42-49.

53. Про курултай… Про курултай / з’їзд / кримськотатарського народу [ЦК Компартії України] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2921. Арк. 25-27.

54. Про проведення V… Про проведення V Світового конгресу русинів [Лист в Державний комітет України у справах національностей та міграції від 02.03.1999, № 13-383/10. Віце-прем’єр-міністрові України В.А. Смолію] // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві. Ф. 5252, Оп.1, Од.Зб. 119. Арк. 50-51.

55. Про роботу з національними групами… Про роботу з національними групами, які проживають у Закарпатській області [Таємно. ЦК Компартії України від 21.12.1989] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2661. Арк. 43-45.

56. Секретна інформація… Секретна інформація про ситуацію в республіці на 5 липня 1989 р. // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп.32, Спр. 2555. Арк. 37-40.

57. Секретно… Секретно. ЦК Компартии Украины (18.05.1989) // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2661., Арк. 1-3.

58. Соловей М.І. Українсько-румунські відносини: проблеми та перспективи їх розв’язання / Назва з екрана. https://vmv.kymu.edu.ua/v/03/solovey.htm (дата звернення, 17.06.2020).

59. Федеральный Закон…, (1999). Федеральный Закон Российской Федерации «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»: прийнятий 24 трав. 1999 року № 99-ФЗ. Режим доступу: http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/sootech.htm (Дата звернення: 22.06.2020).

60. Хахула Л.І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991–2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс / Український історичний журнал. 2015, №1. С. 92-107.

61. Центральний державний архів…a. Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп 32, Спр. 2874. Теж, ч.2 На 196 аркушах.

62. Центральний державний архів…b. Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп 32, Спр. 2875. Теж, ч.3 На 136 аркушах.

63. ЦК Компартии Украины… ЦК Компартии Украины «О некоторых аспектах работы с населением польской национальности в Хмельницкой области, решении государственно-правовых вопросов» [Комуністична партія Радянського союзу, Хмельницький обласний комітет Компартії України] // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2558. Арк. 126-128.

64. ЦК КПРС… ЦК КПРС про деякі тенденції розвитку політичної ситуації в республіці, 04. 05. 1989 р. // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. №32, Спр. 2555. Арк. 22-25.

65. ЦК КПУ «Про проведену… ЦК КПУ «Про проведену Радою Міністрів УРСР роботу з вирішення питань, пов’язаних з організованим поверненням кримських татар в Кримську область», 23.05.1990 // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2770. Арк. 112-114.

66. ЦК КПУ «Про пропозиції… ЦК КПУ «Про пропозиції ЦК КПРС щодо вирішення проблем, які пов’язані зі становищем угорського населення у Закарпатті» // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2770. Арк. 130-133.

67. ЦК КПУ від… ЦК КПУ від 23. 02. 1990 р. // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф1, Оп. 32, Спр. 2763. Арк. 56-62.

68. ЦК КПУ Про суспільно-політичну ситуацію…a. ЦК КПУ Про суспільно-політичну ситуацію в республіці від 08.12.1989 р. // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2535. Арк. 235-241.

69. ЦК КПУ Про суспільно-політичну ситуацію…b. ЦК КПУ про суспільно-політичну ситуацію в республіці з 15 по 22 січня 1990 р. // Центральний державний архів громадських об’єднань у м. Києві. Ф.1, Оп. 32, Спр. 2873 Арк. 51-56.

70. Ярмоленко М.І. Національні меншини південної України в етнополітичних процесах кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. / Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Історичні науки». 2016, Вип. 34. С. 159-167.

Біографія автора

Леся Коцур, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

кандидат історичних наук,

доцент кафедри політології

Опубліковано
2021-02-28