ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА ТЛІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ 2014 – 2020 РР

  • Віталій Коцур Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Ключові слова: національні меншини, Україна, Російська Федерація, міждержавні відносини, «гібридна війна», «русский мир».

Анотація

В умовах геополітичних, соціально-економічних викликів XXI ст. розкрито особливості державного регулювання міжнаціональних відносин в Україні в період неоголошеної російсько-української війни. У дослідженні анексія Криму, посилення «гібридної війни» Російській Федерації проти України розглядається як визначальні зовнішньополітичні чинники політизації національних меншин.

Автор проводить думку про те, що нагальною проблемою від початку анексії Криму стало визначення статусу кримських татар, як «корінного народу».

Визначено, що Російська Федерація робила ставку на російську нацменшину в Україні для дестабілізації ситуації та запуску дезінтеграційних процесів з метою здобути контроль над частиною або усією територією нашої держави.

Доведено, що правовий нігілізм РФ і слабкий опір світової спільноти заохочували агресора до захоплень нових територій. Водночас реальною противагою загарбнику були лише Збройні Сили України. Водночас у 2016 р. розпочалася робота з відновлення діяльності угорсько-української, румунсько-української і німецько-української комісій, а також було окреслено низку заходів щодо зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства

Визначено, що етнополітичне, мовне, освітнє питання зазвичай в українському суспільстві порушувалися або під час виборів з метою мобілізації електорату, або у зв’язку із посиленням дезінтеграційних процесів. В умовах російсько-українського військового протистояння ці питання мали безпекове значення і були спрямовані на збереження Української держави, цінностей її цивілізаційного вибору – інтеграції до європейського співтовариства.

Посилання

1. Аулін О. Закон про статус кримськотатарського народу і де окупацію Криму. URL: https://cutt.ly/ba1LFOZ

2. В Кремле продолжают называть УПЦ «Русской Православной Церковью на Украине». URL: https://cutt.ly/7a1LVn0

3. В Україні немає закону, який реалізовує норми ООН про захист прав корінних народів. URL: https://cutt.ly/Ia1L23r

4. Газізова О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики. Актуальне українознавство. 2016. № 4(61). С. 143-145.

5. Гладка Т.І. Кримськотатарське питання в контексті державної етнонаціональної політики України. URL: https://cutt.ly/La1ZwlT

6. Гриневич Л. Мовна стаття закону «Про освіту» не шкодить нацменшинам. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/10/23/227072/

7. Депутати підтримали у першому читані громадський законопроект про мову (5670-д). URL: https://cutt.ly/La1ZoZP

8. Деятели Русской православной церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/53175.html;

9. Договор «О сотрудничестве Министерства образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской Православной Церкви». Москва, 2 августа 1999 г.URL:

10. Духовний лідер русинів закликає Росію активно освоювати Закарпаття.URL: https://cutt.ly/Ha1ZOV7

11. Епископат РПЦ // Официальный сайт Московского патриархата. URL:http://www.patriarchia.ru/db/persons/30918//

12. Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави: Наукова записка. Горбатенко В.П. (керівник авт. кол.), Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Стойко О.М. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. С. 70-77.

13. Задорожній О.В. Анексія Криму – міжнародний злочин. Монографія. Київ, 2015. 576 c.

14. Закірова С. Кримськотатарська автономія у складі України: пошук вирішення проблеми. Центр дослідження соціальних комунікацій НБУВ. URL: https://cutt.ly/za1ZCZ0

15. Закон України «Про Автономну Республіку Крим». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/95/95-%D0%B2%D1%80.

16. Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

17. Закон України «Про національну безпеку України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

18. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

19. Закон України «Про основи національної безпеки України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15

20. Закон України «Про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18

21. Корінні народи України: захистити права і зберегти культуру.https://www.radiosvoboda.org/a/29420685.html

22. Корректировал «арту»: священник УПЦ МП сбежал в Россию после службы «ДНР». URL: https://www.obozrevatel.com/crime/06837-korrektiroval-artu-svyaschennik-upts-mp-sbezhal-v-rossiyu-posle-sluzhbyi-dnr.htm

23. Коцур В.В. Етнонаціональні процеси в Україні і політичні виклики ХХІ сто.: кримські виміри. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 29 (68). № 2, 2018. С. 6-15

24. Кримська єпархія УПЦ (МП відправила для так званої «новоросії» черговий «гуманітарний вантаж». URL: https://cutt.ly/Ca1XtTJ

25. Мазука Л.І. Щодо дотримання прав кримськотатарського народу в анексованому Криму. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1798/

26. Мовний аспект нового закону про освіту викликав чималі дискусії в Закарпатті. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28729740.html

27. Навіщо Україні закон про корінні народи? URL: http://www.theinsider.ua/rus/politics/553a02f6897dd/

28. Наказ 01.02.2017 № 70Про Експертну раду Міністерства культури України з питань етнополітики. Міністерство культури України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0246-17

29. Політичне ток-шоу «Пульс». Випуск 2.10.2018. URL: https://video-ua.112.ua/politychne-tok-shou-puls-vypusk-vid-02102018-280070.html.

30. Порошенко найближчим часом підпише указ про статус державної мови. URL: https://cutt.ly/ha1Xfw7

31. Постанова № 792-VIII «Про визнання геноциду кримськотатарського народу» від 12 листопада 2015 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-19

32. Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1140-18

33. Проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики України. ВРУ. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47852

34. Проект Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994

35. Проект Закону України «Про права корінних народів України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50327

36. Рада підтримала законопроект про державну мову. URL: https://24tv.ua/rada_pidtrimala_zakonoproekt_pro_ukrayinsku_movu_n1042063

37. Рада ухвалила закон про нацбезпеку з курсом на ЄС і НАТО. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/21/7184067/

38. Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-19

39. Російські терористи на службі в Московського патріархату. URL: https://cutt.ly/la1Xm5V

40. Соглашения РПЦ. URL:http://libelli.ru/athe_act/aggreem.htm

41. Стратегія національної безпеки України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

42. Стратегія національної безпеки України. Благодійний фонд «Майдан закордонних справ». Луцьк: МКФ «Християнське життя», 2016. С. 10-14.

43. Тимчук Дмитро. Храми УПЦ МП на Донбасі служили складами зброї для російських військ (04 липня 2016 р.). URL: https://cutt.ly/la1XS3v

44. Ткачук Я. (Не)публічний контроль і стандарти НАТО: що варто знати про новий закон про нацбезпеку. URL: https://cutt.ly/0a1XXSc

45. Указ Президента України № 841/2014 «Положення про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу» від 3 листопада 2014. URL: https://cutt.ly/Ka1X989

46. Щодо стратегії державної етнонаціональної політики». НІСД. URL:http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/6/7.pdf

47. Şahin Fethi Kurtiy A bridge between Ukraine and Turkey: Crimean Tatars diaspora. URL: https://cutt.ly/7a1CwjS

48. The situation of national minorities in Crimea following it’s annexation by Russia. URL: https://cutt.ly/ja1Cprk

Біографія автора

Віталій Коцур, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

кандидат політичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу національних меншин

Опубліковано
2021-02-28